Diagnoser i Sjældne-netværket og medlemsforeningerne

I indexet nedenfor finder du de sjældne diagnoser, som er med i vores Sjældne-netværk eller i én af vores medlemsforeninger. Listen indeholder således ikke alle sjældne diagnoser, der kendes til i Danmark. Listen udbygges og justeres løbende, når nye netværk og foreninger opstår.

Har du fået diagnosticeret en sjælden diagnose som ikke findes på listen, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vurderer konkret på den enkelte diagnose om et nyt netværk kan oprettes. Læs mere om Sjældne-netværket og se listen over Sjældne Diagnosers medlemsforeninger her.