Sociale profiler – et dialogværktøj

De sociale profiler er et dialogværktøj mellem den sjældne borger/familie og de myndighedspersoner, de kommer i kontakt med –f.eks. socialrådgivere. Profilerne består af to dele: For det første en kort beskrivelse af den sjældne diagnose. For det andet en tjekliste over diagnosespecifikke / funktionsevne-mæssige forhold, som bør inddrages både på kort og lang sigt. Værktøjet findes kun for de diagnoser, der er listet nedenfor.

De sociale profiler er udarbejdet i kølvandet på det satspuljefinansierede projekt ”Retssikkerhed for sjældne borgere” (2005-2009) og har tidligere været at finde på www.sjaeldenborger.dk, som ikke længere eksisterer.

Bemærk, at de sociale profiler ikke er opdateret siden de blev formuleret.

The social profiles is an instrument for dialogue between rare families and socialworkers / other authorities.