Sociale profiler – et dialogværktøj

De sociale profiler er et dialogværktøj mellem den sjældne borger/familie og de myndighedspersoner, de kommer i kontakt med –f.eks. socialrådgivere. Profilerne består af to dele: For det første en kort beskrivelse af den sjældne diagnose. For det andet en tjekliste over diagnosespecifikke / funktionsevne-mæssige forhold, som bør inddrages både på kort og lang sigt. Værktøjet findes kun for de diagnoser, der er listet nedenfor. 

De sociale profiler er udarbejdet i kølvandet på det satspuljefinansierede projekt ”Retssikkerhed for sjældne borgere” (2005-2009) og har tidligere været at finde på www.sjaeldenborger.dk, som ikke længere eksisterer.

The social profiles is an instrument for dialogue between rare families and socialworkers / other authorities.