Velkommen til Helpline

A

Kontaktoplysninger og åbningstider

Se hvornår Helpline holder åbent og hvordan du kan komme i kontakt med en rådgiver

A

Hvad kan Helpline hjælpe med?

Her kan du læse mere om, hvad du kan søge hjælp, råd og vejledning omkring.

Hvad er Helpline?

Helpline er Sjældne Diagnosers gratis og fortrolige rådgivningstilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. I Helpline har vi tid til at lytte og tid til at svare. Vores rådgivere har viden og kompetencer på hver deres området og udgør tilsammen et tværfagligt team.

Kontaktoplysninger og åbningstider i Helpline

Mandag-torsdag: 10-14

Onsdag: 10-17, den sidste onsdag i hver måned 10-20

Telefon: 3314 0010

Mail: helpline@sjaeldnediagnoser.dk – se mere om sikker mail

Infografik

Hvordan hjælper Helpline?

Basis for Helpline er de behov, sjældne borgere har og de værdier, Sjældne Diagnoser hviler på: respekt, accept og forståelse. Du kan læse mere om, hvordan Helpline arbejder her.

Helplines rådgivere

Mød rådgiverne

Rådgiverteamet består af kompetente kræfter, som har bred viden om sjældne-området. Du kan læse lidt om rådgiverne her.

Tilbud i Helpline

Bisidder

Brug for en bisidder?

Sjældne-bisidderne er et gratis tilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Alle vores bisiddere har gennemgået bisidder-uddannelse og har erfaring med sjældne sygdomme og handicap.

Navigatorer

Brug for en navigator?

Sjældne-navigatorer er et tilbud til voksne og forældre til børn med sjældne sygdomme, som oplever, at de har svært ved at håndtere livet med en sjælden diagnose.

 

Hvad kan Helpline hjælpe med?

Hvad kan Helpline hjælpe med?
  • Lede efter andre med samme diagnose og skabe kontakt
  • Finde information om sygdommen og erfaringer med at leve med den
  • Hjælpe med at finde rundt i ”systemerne”, f.eks. indenfor sundhedsvæsenet og det sociale system
  • Gennem samtale støtte op, når der skal skabes orden i kaos og når der er brug for overblik
  • Hjælpe med at finde handlemuligheder ud fra princippet om ”hjælp til selvhjælp”
Hvad kan Helpline ikke hjælpe med?
  • Stille diagnoser – men vi kan hjælpe med at klargøre dine spørgsmål til lægen
  • Bevillige ydelser eller hjælpemidler – men vi kan hjælpe med at finde de myndigheder, der kan
  • Behandle konkrete sager i forhold til kommunen eller regionen – men vi kan ruste dig bedst muligt til dit samarbejde med de offentlige instanser.

NB! Vær opmærksom på, at Helplines rådgivning aldrig kan stå i stedet for rådgivning hos egen læge, speciallæge, socialrådgiver og andre fagpersoner.

I maj og juni måned hvert år gennemfører Helpline en tilfredshedsundersøgelse. Alle, der kontakter Helpline i denne periode, tilbydes deltagelse.

Vi behandler de oplysninger, du giver os, i fortrolighed og i overensstemmelse med den gældende lovgivning for persondata. Læs Sjældne Diagnosers persondatapolitik her. 

Helpline rapporter

Én gang årligt udarbejdes årsrapport for Helpline, hvor du kan læse mere om udviklingen i Helpline. Du kan finde årsrapporterne og andre rapporter her.

Læs mere om Helpline

Informationspjece om Helpline

Informationspjece om Helpline

Her kan du læse lidt mere om Helpline. Du er velkommen til at dele pjecen med andre, som kunne havde gavn af at kende til Helpline.

Downloade pjece

Sjældne-netværket

"Findes der andre med samme sygdom?"

Kontakt til andre er ofte et emne blandt dem, der henvender sig til Helpline. Her kan du læse lidt om, hvordan rådgiverne hjælper med at undersøge, om der findes andre med samme sygdom.

Telefon

Nydiagnosticeret: Helpline gav os et ekstra skub til at bede om hjælp

Det kan være rart at tale med nogen, som kender til sjældne sygdomme og handicap. Her kan du læse lidt om, hvordan Helpline hjalp en familie videre.

Sjældne-netværket - logo

Sjældne-netværket

Rådgiverne i Helpline taler ofte med patienter og pårørende, som gerne vil i kontakt med andre, som har samme sjældne sygdom. På grund af sygdommenes sjældenhed, findes der ofte ikke en forening og der kan Sjældne-netværket være relevant.

Sjældne-netværket er et tilbud til både voksne patiener og deres pårørende samt til forældre til børn med sjældne sygdomme og handicap, hvor der ikke findes en sjældne-forening. Gennem Sjældne-netværket formidler vi kontakt mellem medlemmer med samme diagnose. Så selvom der er meget få med samme sjældne sygdom i Danmark, er der mulighed for, at I kan finde hinanden gennem Sjældne-netværket.

Læs mere om Sjældne-netværket eller kontakt Helpline, hvis du vil høre mere.

Helpline er et projekt

Helpline åbnede 3. oktober 2016 på basis af en donation fra TrygFonden på 3 mio.kr. i perioden 2016 – 2020.

Herud over har et bredt politisk flertal i folketinget gennem satspuljen afsat 1,5 mio.kr. til Helpline til anvendelse i perioden  2017 – 2020. Nye midler fra Sundhedsministeriet sikrer Helplines drift til og med 2022.

Helpline er udmøntning af en anbefaling i den Nationale Strategi for Sjældne Sygdomme, som Sundhedsstyrelsen udsendte i 2014 med en opdatering af anbefalinger mv. i 2018. Læs mere om den Nationale Strategi for Sjældne Sygdomme her