Tak for støtten

,

Sjældne Diagnoser drives af dedikerede frivillige bistået af et mindre, lønnet sekretariat, og langt de fleste af vores medlemsforeninger drives på frivillig basis. Derfor er donationer og bidrag fra fonde, legater og virksomheder af afgørende betydning, i vores arbejde for at forbedre vilkårene for de mange tusinde mennesker, der lider af en sjælden diagnose.

En stor og dybfølt tak skal derfor lyde til alle, der hjælper os med at hjælpe børn og voksne med sjældne sygdomme og deres pårørende.

I 2021 siger vi tak for økonomisk støtte til:

 • Dir. Otto E. & Sigrid Andersen født Michaelsens mindelegat 
 • Familien Hede Nielsens Fond
 • Fogs Fond
 • Fonden af 17-12-1981
 • Heinrich og Laurine Jessens Fond
 • Jascha-fonden
 • Otto Bruuns Fond
 • Sct. Georgs Fond
 • Simon Spies Fonden
 • Østifterne
 • Bidrag fra Solveig Matzen
 • Bidrag til minde om Ida Ingerslev fra Grethe, Jean og Anita
 • Bidrag fra eleverne fra Uglegaardsskolen, Leanderal, Marcus m.fl.
 • Donation fra løb/walk Aarhus d. 11. juli 2021
 • Donationer fra Extreme Running, Lamipro A/S samt Jewellery by Amanda 
 • Slutkapital fra Apolecia Areata Foreningen

Det samlede resultat af fundraising-indsatsen samt gaver og bidrag til anvendelse i 2021 udgjorde 550.942 kr.

Herud over er modtaget en række donationer, som ikke har fundet anvendelse i 2021, bl.a. på grund af flere coronarelaterede online-møder fremfor møder, hvor vi mødes fysisk. Fælles for alle donationer er, at bidragyderne har givet tilsagn om, at de kan anvendes til samme formål i 2022 – tak for det:

 • Fogs Fond 
 • Heinrich og Laurine Jessens Fond 
 • Jascha-fonden
 • Østifterne. 

 

Bidrag mv. fra medicinalvirksomheder

Sjældne Diagnoser har i 2021 ikke modtaget bidrag fra medicinalvirksomheder, bortset fra kontingenter fra de virksomheder, som er med i vores Samarbejdsudvalg med medicinalindustrien. Udvalget havde i 2021 13 medlemmer, som hver betalte 12.500 kr. for medlemskabet, i alt 162.500 kr.  

 

Andet

Sjældne Diagnoser har i 2021 ikke aktivt gennemført indsamlinger. I 2020 deltog Sjældne Diagnoser for første gang i indsamlingsløbet YOU RUN, der imidlertid gik konkurs. Regnskab: 

Indtægter Udgifter
Indsamlingsgodkendelse 1.100,00
Markedsføringsbidrag + Eventfee 9.750,00
Indkomne bidrag 0,00
Underskud 10.850,00

Regnskabet er aflagt til og accepteret af Civilsamfundsstyrelsen. Regnskabet er tilgængeligt her på hjemmesiden indtil 1. april 2022.