Tak for støtten

,

Sjældne Diagnoser drives af dedikerede frivillige bistået af et mindre, lønnet sekretariat, og langt de fleste af vores medlemsforeninger drives på frivillig basis. Derfor er donationer og bidrag fra fonde, legater og virksomheder af afgørende betydning, i vores arbejde for at forbedre vilkårene for de mange tusinde mennesker, der lever med en sjælden diagnose.

En stor og dybfølt tak skal derfor lyde til alle, der hjælper os med at hjælpe børn og voksne med sjældne sygdomme og deres pårørende.

I 2022 siger vi tak for økonomisk støtte til:

 • Østifterne
 • Jascha-finden
 • Heinrich & Laurines fond
 • Fogs Fond
 • Simon Spies-fonden
 • Familie Hede Nielsen Fond
 • Legat Otto og Sigrid Andersen
 • Orients Fond
 • Bidrag i forbindelse med Finn Olsens bisættelse
 • Administrationsbidrag fra Hoffmann og Husmans fond

Det samlede resultat af fundraising-indsatsen samt gaver og bidrag til anvendelse i 2022 udgjorde 430.248 kr.

Bidrag mv. fra medicinalvirksomheder

Sjældne Diagnoser har i 2021 ikke modtaget bidrag fra medicinalvirksomheder, bortset fra kontingenter fra de virksomheder, som er med i vores Samarbejdsudvalg med medicinalindustrien. Udvalget havde i 2021 13 medlemmer, som hver betalte 12.500 kr. for medlemskabet, i alt 162.500 kr.

Andet

Sjældne Diagnoser har i 2022 ikke aktivt gennemført indsamlinger. Til Civilsamfundsstyrelsen er i forbindelse med indsamlingstilladelse indgivet følgende regnskab for 2022:

 • Indkomne bidrag: 4.800 kr.
 • Administrationsomkostninger: 1.200 kr. (gebyr indsamlingstilladelse)
 • Overskud: 3.600 kr. anvendt som delvis finansiering af kontorartikler

Det fulde regnskab kan findes her