Tilmelding til Sjældne-netværket

Uddannel

Henvendelser

Du kan kontakte Sjældne-netværket på netvaerket@sjaeldnediagnoser.dk eller på tlf. 33 14 00 10. 

Hvis du har brug for at sende personfølsomme oplysninger, så læs hvordan du gør her

Uddannel

Adgangskriterier

Adgangskriterier for at være med i Sjældne-netværket og vores procedure for opbevaring af prsondata kan de se under Om Sjældne-netværket

Hvordan bliver jeg medlem?

Online tilmeldingsformular

Du kan udfylde og indsende dine tilmelding på en sikker, krypteret forbindelse via nedenstående tilmeldingsformular.

Tilmeldingsblanket

Send din tilmelding med posten

Du skal downloade, udfylde og underskrive nedenstående tilmelingsformular. Når det er gjort, så sender du din tilmelding til:

Sjældne Diagnoser

Blekinge Boulevard 2

DK-2630 Tastrup

Mærk kuverten: Sjældne-netværket

Hvad forpligter jeg mig til?

Med din underskrift accepterer du, at Sjældne Diagnoser skriver dig på kontaktlisten for den pågældende diagnose, som vi derefter sender ud til eventuelle andre medlemmer af diagnosegruppen.

Husk at holde os orienteret om ændringer i dine kontaktoplysninger, så vi kan vedligeholde kontaktlisterne. Ændringer meldes pr. e-mail til netvaerket@sjaeldnediagnoser.dk eller tlf. 3314 0010.

Jeg ønsker ikke at være medlem af Sjældne-netværket mere

Ønsker du ikke længere at være medlem af Sjældne-netværket, kan du til enhver tid blive slettet. Du skal blot give os skriftlig besked – send en mail til netvaerket@sjaeldnedianoser.dk.