Tilmelding til Sjældne-netværket

Henvendelser til Sjældne-netværket kan rettes til netvaerket@sjaeldnediagnoser.dk, eller tlf. 3314 0010.

Adgangskriterier for at være med i Sjældne-netværket og vores procedurer for opbevaring af persondata kan du se under Om Sjældne-netværket

Hvordan bliver jeg medlem?

Ønsker du at blive tilmeldt Sjældne-netværket, skal du udfylde, underskrive og sende nedenstående formular til Sjældne Diagnoser med brevpost. Denne fremgangsmåde sikrer, at vi overholder Persondataloven.

Formularen skal sendes til:

Sjældne Diagnoser
Blekinge Boulevard 2
DK-2630 Taastrup
Mærk kuverten ”Sjældne-netværket”

Tilmeldingsformular (PDF)

Tilmeldingsformular (Word)

Vejledning (PDF)

Vejledning (Word)

Hvad forpligter jeg mig til?

Med din underskrift accepterer du, at Sjældne Diagnoser skriver dig på kontaktlisten for den pågældende diagnose, som vi derefter sender ud til eventuelle andre medlemmer af diagnosegruppen.

Husk at holde os orienteret om ændringer i dine kontaktoplysninger, så vi kan vedligeholde kontaktlisterne. Ændringer meldes pr. e-mail til netvaerket@sjaeldnediagnoser.dk eller tlf. 3314 0010.

Ønsker du ikke længere at være medlem af Sjældne-netværket, kan du til enhver tid blive slettet. Du skal blot give os skriftlig besked.