Optagelse i Sjældne Diagnoser

Hvem?

En forening kan optages i Sjældne Diagnoser, hvis den opfylder følgende kriterier:

  1. Er en landsdækkende forening, hvis formål er at arbejde for og varetage interesser for personer med alvorlig, kronisk fysisk og/eller mental funktionsnedsæt­telse betinget af sygdomme/handicap, hvis forekomst sædvanligvis er mindre end ca. 1.000 tilfælde i Danmark, og som i hovedreglen er medfødte og/eller genetisk betingede
  2. Der ikke er nogen konkurrerende forening for personkredsen, som foreningen arbejder for
  3. Foreningens vedtægter ligger inden for det under punkt 1 nævnte formål og ikke strider imod Sjældne Diagnosers vedtægter i øvrigt.

Hvordan?

Foreninger, der ønsker optagelse i Sjældne Diagnoser skal indsende en skriftlig ansøgning, hvoraf det fremgår:

  1. Hvor mange personer der menes at have det pågældende handicap/sygdom i Danmark
  2. Om det er medfødt eller genetisk betinget
  3. Om der findes en anden konkurrerende forening i Danmark, hvor ovennævnte personer og familier naturligt er medlemmer

Der skal endvidere vedlægges en kort beskrivelse af handicappets/sygdommens karakteristika. Også foreningens vedtægter skal vedlægges.

Ansøgning om optagelse skal sendes til Sjældne Diagnosers sekretariat senest 6 uger før efterårets repræsentantskabsmøde, der sædvanligvis afholdes primo november. Forretningsudvalget behandler ansøgningen og kommer med en indstilling til repræsentantskabet, der træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer.

Det forventes, at foreningen præsenterer sig selv på efterårets repræsentantskabsmøde, hvor ansøgningen om optagelse behandles.

Nye foreninger er medlemmer fra den dag, de optages på repræsentantskabsmødet og skal betale kontingent for næstfølgende år.

Kontingent

1.000 kr. årligt for foreninger med op til 150 medlemmer.
2.500 kr. årligt for foreninger med over 150 medlemmer.

Henvendelse vedr. medlemskab kan ske til sekretariatet.

Tlf: 33 14 00 10, mail: mail@sjaeldnediagnoser.dk