Ledige stillinger

Her kan du se aktuelle ledige stillinger hos Sjældne Diagnoser:

Der er i øjeblikket ikke nogen ledige stillinger. Læs mere om muligheden for at blive frivillig nedenfor.

Vil du være frivillig i Sjældne Diagnoser?

I Helpline arbejder både lønnede medarbejdere og frivillige ildsjæle. Hvis du vil høre mere om muligheden for at være frivillig i Sjældne Diagnoser, kan du sende en mail til mail@sjaeldnediagnoser.dk eller ringe til sekretariatet på tlf. 33 14 00 10.

Infografik

Læs mere om Helpline

Helpline er Sjældne Diagnosers gratis og fortrolige rådgivningstilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. I Helpline har vi tid til at lytte og tid til at svare. Vores rådgivere har viden og kompetencer på hver deres området og udgør tilsammen et tværfagligt team.

Bisidder

Læs mere om bisidderordningen

Sjældne-bisidderne er et gratis tilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Alle vores bisiddere har gennemgået bisidder-uddannelse og har erfaring med sjældne sygdomme og handicap.
Navigatorer

Læs mere om navigatorordningen

Sjældne-navigatorer er et tilbud til voksne og forældre til børn med sjældne sygdomme, som oplever, at de har svært ved at håndtere livet med en sjælden diagnose.