Sjældne Diagnosers bisiddere

Brug for en bisidder?

Sjældne-bisidderne er et gratis tilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Alle vores bisiddere har gennemgået bisidder-uddannelse og har erfaring med sjældne sygdomme og handicap. Du kan høre mere om muligheden for at få en sjældne-bisidder ved at kontakte Sjældne Diagnosers Helpline. 

Ring til os på

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at få en bisidder med til et møde, så kontakt Helpline: Mandag kl. 10-14, tirsdag kl. 12-18 og torsdag kl. 10-14.

Tlf: 33 14 00 10, tast 1

Skriv til os

Du kan sende en mail til os på helpline@sjaeldnediagnoser.dk. Hvis du sender os personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender en sikker mail – se mere her.

Vi behandler de oplysninger, du giver os, i fortrolighed og i overensstemmelse med den gældende lovgivning for persondata. Læs Sjældne Diagnosers persondatapolitik her.

Hvad består et bisidder-forløb af?

Bisidder-formøde

Formøde

Du mødes med bisidderen – fysisk eller pr. telefon – hvor I sammen lægger en plan for det møde, bisidderen sammen med dig skal deltage i.

Bisidder-formøde

Selve mødet

Bisidderen går med til mødet. I har på forhånd aftalt, hvilken rolle bisidder har. Bisidderen kan f.eks. tage noter, hjælpe med at få tingene sagt eller være fluen på væggen.

Bisidder-formøde

Efter mødet

Du evaluerer mødet sammen med bisidderen. Herefter afsluttes bisidderforløbet.

Hvad kan en bisidder hjælpe med?

En frivillig sjældne-bisidder kan:

  • Forberede mødet sammen med dig, så du føler dig mere tryg
  • Hjælpe til med at formidle viden og dokumentation
  • Skabe et trygt rum, så du selv kan tage vare på sine rettigheder og interesser
  • Stille relevante spørgsmål og hjælpe med at få tingene sagt
  • Efter mødet gennemgå mødets forløb og resultater sammen med dig
  • Tale med dig om hvordan fremtidige møder kan gribes an.

En frivillig sjældne-bisidder kan ikke:

  • Mægle mellem parterne
  • Forhandle, drøfte og træffe beslutninger
  • Tilbyde rådgivning – hverken før eller efter mødet. Rådgivning kan fås i Helpline.

 

Uddannel

Uddannelse af bisidderne

De frivillige Sjældne-bisiddere er uddannet på kursus afholdt af Center for God Forvaltning for Sjældne Diagnoser.

Informationspjece om Helpline

Informationspjece

Hvis du vil læse mere om Sjældne Diagnosers bisiddere, så kan du downloade info-pjece her.

Bisidder

Vil du være bisidder?

Hvis du er interesseret i at blive frivillig Sjældne-bisidder, kan du kontakte Helplines faglige leder Anja Petersen, tlf. 3314 0010 eller pr. mail: ap@sjaeldnediagnoser.dk.

“De frivillige sjældne-bisiddere er en ekstra støtte i vigtige situationer”

“Det føles som den hjælp, jeg har brug for, men som jeg ellers ikke ved, hvor jeg skal få henne”, fortæller Hanne. Når man står overfor møder med jobcenteret og ikke har prøvet det før, så kan det være rart at have en bisidder med. Sådan havde Hanne det, og derfor kontaktede hun Sjældne Diagnoser forud for et møde. Vi har talt med Hanne om hendes oplevelse af at have en bisidder med og hvilken forskel det gjorde for hende.

Læs om Hannes oplevelse her

Alis

Alis er frivillig bisidder: Jeg gør opmærksom på, at det er en sjælden borger, vi har med at gøre

Som sjælden borger kan det være svært at finde nogen, der kender til dét, at være sjælden og de udfordringer, det kan føre med sig. Men det gør de frivillige sjældne-bisiddere. En af dem er Alis, som du kan lære lidt at kende her.

Tak til TrygFonden

TrygFonden har doneret knapt 1 mio.kr. til Sjældne Diagnosers projekt frivillige sjældne-bisiddere i perioden 2018 – 2021.