Støt os

Dit bidrag gør en forskel!

Din støtte til Sjældne Diagnoser giver os mulighed for at arbejde for bedre vilkår for sjældne borgere – de sjældne patienter og deres pårørende. Sjældne Diagnoser arbejder for alle borgere med sjældne sygdomme og handicap – også dem, der står uden en forening.

I vores årsberetning kan du læse mere om vores aktiviteter. Du kan også se mere om os og vores økonomi i seneste årsrapport/regnskab.

Donation

Hjælp os med at forbedre vilkårene for borgere med sjældne diagnoser i Danmark ved at give et økonomisk bidrag til Sjældne Diagnosers arbejde. Vi hjælper blandt andet ved at:

  • Fungere som fælles talerør for vores medlemsforeninger
  • Være paraply for medlemsforeningerne og platform for alle sjældne borgere
  • Rådgive, støtte og informere sjældne patienter, pårørende og deres foreninger
  • Udbrede kendskabet til sjældne sygdomme og handicap

Stort set alle medlemsforeningerne drives af frivillige – patienter og pårørende. Sjældne Diagnoser drives og udvikles af frivillige og et lønnet sekretariat på 5,5 årsværk.

Du kan indbetale dit bidrag på vores konto i Arbejdernes Landsbank 5333 0244622

Bemærk, at Sjældne Diagnoser ikke har en såkaldt §8A-godkendelse, fordi vi har foreninger, ikke enkelt-personer, som medlemmer. Du kan derfor ikke opnå skattefradrag for din donation.

Tak for støtten

Vi har i det forgange år modtaget økonomisk støtte fra en række fonde,  virksomheder og privatpersoner. Se den fulde oversigt på tak for støtten siden

Bliv frivillig

Sjældne Diagnosers arbejde bygger på det frivillige arbejde i medlemsforeningerne og den frivillige indsats i bl.a. Sjældne Diagnosers forretningsudvalg. Ved særlige lejligheder har vi også behov for hjælp til praktiske opgaver.

  • Det er fx i forbindelse med Sjældne-dagen, der er en international opmærksomhedsdag for sjældne lidelser, der markeres særligt hvert skudår
  • Når vi holder konferencer, er der en række praktiske opgaver, der skal løses
  • Vi har brug for børnepassere i forbindelse med aktiviteter og arrangementer.

Har du lyst til at lave frivilligt arbejde for Sjældne Diagnoser, kan du henvende dig til sekretariatet for at høre mere: mail@sjaeldnediagnoser.dk eller tlf. 3314 0010.

Læs vores Frivillig Charter

Arv

Hvis du ønsker at give en gave til Sjældne Diagnoser i dit testamente, er det afgørende, at du udarbejder et testamente, hvor foreningen nævnes. Du har mulighed for at testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din formue til os.

H.M. Dronning Mary er vores protektor

Det er H.M. Dronning Mary, der er protektor for Sjældne Diagnoser. Som protektor bidrager Hendes Kongelige Højhed til at skabe opmærksomhed om de sjældne sygdoms- og handicapgrupper.

Kronprinsesse Mary fylder 50 år

Den 5. februar 2022 fyldte Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 50 år. Her var Sjældne Diagnoser selvfølgelig med til at ønske Kronprinsessen stort tillykke med den flotte runde fødselsdag.