Øvrige tilbud

Oplægsholdere

Sjældne Diagnosers oplægsholderkorps består af oplægsholdere, der kan være med til at udbrede kendskabet til at leve med sjældne sygdomme og handicap.

Sociale profiler

De sociale profiler er et værktøj for et antal konkrete diagnoser. Profilen kan bruges af den sjældne borger/familie til at fremme dialogen med relevante myndighedspersoner.  

Sjældne-dagen 2020

Sjældne-dagen

Sjældne-dagen er en international opmærksomhedsdag for sjældne sygdomme og handicap, der siden 2008 er blevet fejret på den sidste dag i februar.