Guldkundeundersøgelse

Sjældne Diagnoser har i 2005 og i 2015 gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse om sjældne borgeres oplevelse af hverdagen i forhold til især den sociale sektor. Undersøgelsen blev afrapporteret i samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Ambitionen er at gennemføre tredje omgang af undersøgelsen i 2024/25.

Læs tidligere nyheder om Guldkundeundersøgelsen

Guldkunde i det sociale system

Læs nyhed om guldkundeundersøgelsen fra 2014/2015

Her kan du læse lidt om resultaterne af undersøgelsen og hvilke bekymringer og anbefalinger, som de gav anlending til. 

Uddannel

Guldkunde-resultater og fremtiden for sjældne borgere (2015)

Sjældne Diagnoser og SFI afholdt et formidlingsseminar, hvor resultaterne af guldkundeundersøgelsen fra 2014 blev fremlagt. Her kan du læse mere om fomidlingsseminaret.