Legater fra Hoffmann & Husmans Fond

Legatets formål

Formålet med legaterne er at bringe støtte og opmuntring til økonomisk trængte patienter med sjælden sygdom og/eller handicap. Og til økonomisk trængte børnefamilier, hvor ét eller flere børn har en sjælden diagnose.

Hvem kan søge?

Legaterne kan søges af sjældne borgere:

 • Voksne med en sjælden diagnose, som er økonomisk trængte
 • Forældre til ét eller flere børn med en sjælden diagnose under 18 år, hvor familien er økonomisk trængt
  • Hvis du er forælder til et barn over 18 år, er det barnet/den unge, der skal søge selv, også selvom den unge er hjemmeboende.

  Legaterne gives derfor fortrinsvis til dig/jer, der

  • Er på overførselsindkomst, f.eks. dagpenge, førtidspension, kontanthjælp, folkepension eller anden overførselsindkomst
  • Er eneforsørger (enlig forælder)
  • Er studerende uden anden indkomst end SU
  • På anden vis har det svært økonomisk.

  For at komme i betragtning til ét af legaterne skal du være medlem af én af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger eller af Sjældne-netværket. Du skal mindst have været medlem siden 2021. Hvis du eller dit barn har fået den sjældne diagnose indenfor det seneste år, accepteres medlemskab af relevant forening/Sjældne-netværk, hvis medlemskab er opnået inden 1. oktober 2022.

  Ansøgningsfristen var d. 7. november, og der kan derfor ikke længere ansøges om legatet.

  Spørgsmål eller kommentarer?

  Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgningsprocessen kan du kontakte Sjældne Diagnosers sekretariat på mail@sjaeldnediagnoser.dk eller 33 14 00 10, tast 2# mandag-torsdag mellem kl. 10-14.

  Sjældne Diagnoser samarbejder med Hoffmann og Husmans fond om administration af gennemgang og indstilling af en række enkeltpersoner til modtagelse af legat efter ligningslovens §7, nr. 22. Legaterne er skattefri. Legatansøgningerne behandles i anonymiseret form af et fordelingsudvalg bestående af tre medlemmer af Sjældne Diagnosers forretningsudvalg. Ansatte i Sjældne Diagnoser kan ikke søge legatet. Fordelingsudvalget sekretariatsbetjenes af Sjældne Diagnosers direktør.  

  Tidsplan

  3. oktober 2022
  3. oktober 2022

  Ansøgning åbner

  Alle medlemmer af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger og medlemmer af Sjældne-netværket kan ansøge om legat.

  7. november 2022
  7. november 2022

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningen lukker d. 7. november. Ansøg gerne i god tid, så du har mulighed for at få hjælp, hvis du skulle opleve udfordringer undervejs i ansøgningsprocessen.

  8. - 25. november 2022
  8. - 25. november 2022

  Sagsbehandling

  Alle ansøgninger behandles og en udvalgt gruppe af medlemmer fra Sjældne Diagnosers forretningsudvalg beslutter, hvem der skal modtage legater.

  28. november - 2. december 2022
  28. november - 2. december 2022

  Svar til ansøgere

  Alle ansøgere modtager på mail eller pr. post enten tilsagn eller afslag på deres legatansøgning.

  5.-16. december 2022
  5.-16. december 2022

  Udbetaling af legater

  De ansøger der har modtaget tilsagn om legat får udbetalt beløbet..