Legater fra Hoffmann & Husmans Fond

Legatets formål

Formålet med legaterne er at bringe støtte og opmuntring til økonomisk trængte patienter med sjælden sygdom og/eller handicap. Og til økonomisk trængte børnefamilier, hvor ét eller flere børn har en sjælden diagnose.

Hvem kan søge?

Legaterne kan søges af sjældne borgere:

  • Voksne med en sjælden diagnose, som er økonomisk trængte
  • Forældre til ét eller flere børn med en sjælden diagnose under 18 år, hvor familien er økonomisk trængt
    • Hvis du er forælder til et barn over 18 år, er det barnet/den unge, der skal søge selv, også selvom den unge er hjemmeboende.

For at komme i betragtning til ét af legaterne skal du være medlem af én af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger eller af Sjældne-netværket. Du skal mindst have været medlem siden 2022. Hvis du eller dit barn har fået den sjældne diagnose indenfor det seneste år, accepteres medlemskab af relevant forening/Sjældne-netværk, hvis medlemskab er opnået inden 1. oktober 2023.

Sådan søger du legatet – ansøgningsfristen er overskredet.

Legatet kan ansøges online via dette ansøgningsskema eller printes og sendes til Sjældne Diagnoser. Sammen med det udfyldte ansøgningsskema og underskrevet samtykkeerklæring skal du vedlægge årsopgørelse for 2022 som dokumentation. Hvis du er gift eller samlevende, er det husstandens samlede indkomst, der lægges til grund. Derfor skal også din samlevers/ægtefælles årsopgørelse fra 2022 vedlægges.

Spørgsmål eller kommentarer?

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgningsprocessen kan du kontakte Sjældne Diagnosers sekretariat på mail@sjaeldnediagnoser.dk eller 33 14 00 10, tast 2 mandag-torsdag mellem kl. 10-14.

Sjældne Diagnoser samarbejder med Hoffmann og Husmans fond om administration af gennemgang og indstilling af en række enkeltpersoner til modtagelse af legat efter ligningslovens §7, nr. 22. Legaterne er skattefri. Legatansøgningerne behandles i anonymiseret form af et fordelingsudvalg bestående af tre medlemmer af Sjældne Diagnosers forretningsudvalg. Ansatte i Sjældne Diagnoser kan ikke søge legatet. Fordelingsudvalget sekretariatsbetjenes af Sjældne Diagnosers direktør.  

Tidsplan

2. oktober 2023
2. oktober 2023

Ansøgning åbner

Alle medlemmer af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger og medlemmer af Sjældne-netværket kan ansøge om legat.

6. november 2023
6. november 2023

Ansøgningsfrist

Ansøgningen lukker d. 6. november. Ansøg gerne i god tid, så du har mulighed for at få hjælp, hvis du skulle opleve udfordringer undervejs i ansøgningsprocessen.

7. - 24. november 2023
7. - 24. november 2023

Sagsbehandling

Alle ansøgninger behandles og en udvalgt gruppe af medlemmer fra Sjældne Diagnosers forretningsudvalg beslutter, hvem der skal modtage legater.

27. november - 1. december 2023
27. november - 1. december 2023

Svar til ansøgere

Alle ansøgere modtager på mail eller pr. post enten tilsagn eller afslag på deres legatansøgning.

5.-16. december 2023
5.-16. december 2023

Udbetaling af legater

De ansøger der har modtaget tilsagn om legat får udbetalt beløbet.