Samarbejdsaftaler med medicinalindustrien

Samarbejdsudvalget med medicinalvirksomheder havde i 2020 14 medlemmer. Hver virksomhed betaler
et årligt kontingent på 12.500 kr. for medlemskabet og de aktiviteter, Sjældne Diagnoser afholder for
virksomhederne.

Følgende virksomheder var medlemmer i 2020: Akcea Therapeutics, Amicus Therapeutics,
Alexion, Chiesi, CSL Behring, EUSAPharma, Genzyme – a Sanofi company, Kyowa Kirin, Recordati, Pfizer,
Roche, santhera, Takeda og sobi. Kontingentindtægten fra kontaktudvalget var i alt 175.000 kr. Imidlertid
måtte ét ubetalt kontingent fra 2019 krediteres, hvorfor den samlede indtægt i 2020 var 162.500 kr.

Der blev i 2020 ydet økonomisk støtte til den danske markering af den internationale opmærksomhedsdag “Sjældne-dagen” fra 10 medicinalvirksomheder samt en række andre sponsorer. Se samarbejdsaftalerne med Medicinalindustrien i anledning af Sjældne-dagen 2020 her>> 

Herud over blev der i 2020 ikke modtaget økonomisk støtte fra medicinalindustrien.

2021:

Aftale med Pfizer om deltagelse i deltagelse i: Pfizer’s EU Patient Advocacy Summit – Oktober 2021 (vituelt møde) 

Evt. yderligere støtte og samarbejdsaftaler vil være at finde her på siden, når årsregnskabet for 2021 foreligger.