Samarbejdsaftaler med medicinalindustrien

Samarbejdsudvalget med medicinalvirksomheder havde i 2022 13 medlemmer. Hver virksomhed betaler et årligt kontingent på 12.500 kr. for medlemskabet og de aktiviteter, Sjældne Diagnoser afholder for virksomhederne.

Følgende virksomheder var medlemmer i 2022:

Amicus Therapeutics,
Alexion, Chiesi, CSL Behring, EUSAPharma, Genzyme – a Sanofi company, Kyowa Kirin, Novartis Gene Therapies, Recordati, Pfizer,
Roche, Takeda og sobi.

Kontingentindtægten fra kontaktudvalget var i alt 162.500 kr.

Der blev i 2022 ikke ydet økonomisk støtte fra medicinalindustrien.

I forbindelse med Sjældne-dagen 2023 har Genzyme – a Sanofi company ydet ikke-finansiel støtte, se samarbejdsaftale her.

I forbindelse med EURORDIS medlemsmøde i maj 2023 yder TAKEDA finansiel støtte til rejse og ophold for Sjældne Diagnosers deltagere, se samarbejdsaftale her.