UniqueDanmark
9.01.14

UniqueDanmark er en forening for forældre eller pårørende til børn med sjældne kromosomafvigelser, hvorfor foreningen rummer en lang række karyotyper/kromosomafvigelser.

Dvs. hvis du ikke kan finde din kromosomafvigelse andre steder hører du sandsynligvis hjemme i UniqueDanmark.

Nedenfor ses nogle af de kromosomafvigelser, der findes i UniqueDanmark. Vi tager dog forbehold for, at listen ikke er opdateret.
Karyotype[Syndrom]

 • 46, XX,del (11q 23.1)[Jacobsens syndrom]
 • 46,XX, del(7p15)
 • 46,XX,del(1)(q25q31)
 • 46,XX,del(18)(p11.1)
 • 47XY+der(22t)(11,22)(q23,q11.2)[Emanuel Syndrom]
 • 49XXXXY[Klinefelter]
 • 46XY/47XY +8. 8-10%[Trisomi 8]
 • 46XX,del 1q43-qter[1q4]
 • Trisomi 8 mosaik
 • 46,XY,del(2)(q33q34),t(10;15)(q11.1;q11.1)pat
 • nr 10[Bohrings sydrom]
 • 46 xx t(3;10) (8p24;q26)
 • 46 xy t(3;10) (8p24;q26)[Pierre Robin syndrom]
 • 46,XY,der(2),t(2;22)
 • 46, xx, inv(8) (p11.2q13)mat del(9)(p13).[Alfis Syndrom]
 • 46,XY,t(1;6),(p31;q25)
 • mos 47,XX.ish der(14)(wcp14+,D14Z1+)[24]/46,XX[100]
 • [wolf hirschhorn]
 • 46XX del 17 p13.1
 • dup af 5q tab af 13q?
 • dup 8q24,3 del 10q26.2
 • dup 8q24,3 del 10q26.2
 • Ubalanceret 2/15 translokation
 • 47,XX,+18[Trisomi 18]
 • der7q (dupl) og der13q (del)
 • 46XY,del6(q24,2q26)
 • 15q13.2-q13.3 deletion
 • 9q34.13q34.3 x3,17p13.3×1
 • 9q34.13q34.3 x3,17p13.3×1
 • Dupl 12 (12p12.33-p12.3) + translokation til 18
 • 9q34.3 – Kleefstra syndrom
 • Mosaic Trisomi 18
 • microdeletion 3q 21.3
 • Trisomi 12 p
 • Dupl (3)(q26.31.q26.33)[Infantil autisme]
 • 10q26
 • arr 18p11.32 (131700-1390313)x1, 18q21.2q23 (51809262-78010032)x1
 • 46,XY,dup2q22.1q23.3
 • 46xy/47xy+8 (mosaik trisomi 8)[Dandy Walker syndrom]
 • Tetrasomy 18p[Isokromosom 18p syndrom]
 • Del(Xp11.4) A DQ935 Anden partiel deletion af et kromosom.
 • [Uniparental disomy 14]
 • 3q28p29x3,9p24.3p22.2
 • 16q24.3 de novo
 • Terminal deletion på kromosom 17 P og terminal duplikation på kromosom 17 Q
 • [Maskulin Turner Mosaik]
 • en ubalanceret kromosomfejl på kromosomfejl på kromosom 11 og 22
 • 18’kromosom deletion
 • 16p112
 • 16p, 11.2 (duplikation)
 • 16p11.2
 • trp2q11,1.q13
 • [Acrodysostosis]
 • 3p25 Deletion
 • 9P24.3P22.3[Alfi’s syndrom]
 • 47, XY, +18[Trisomi 18/Edwards syndrom]
 • 4q24[TBCK syndrom. Infantil hypotoni med psykomotorisk udviklingshæmning]
 • Kromoson 12 p.Glu590Lys i Cux2
 • Duplikation på en del af 1q, deletion på del af 15q
 • Deletion 18q 22.3-23
 • Deletion af kromosom 8
 • 9q34.3 deletion[Kleefstra syndrom]
 • 16p 11.2
 • 15q11.2
 • Duplikation på kromosom 1’s korte arm
 • [Albrights hereditære osteodystrofi]
 • dup5q35.2q35.3[reversed sotos syndrome]
 • Særlig kromosom afvigelse
 • 7q11.23 duplikation
 • 22q13.3[Phelan Mcdermid]
 • Dup15q11.2q13.1 og duplikation 16q23.1q24.3
 • [CUX1]
 • [Noonan syndrom]
 • Del. q14
 • [Pallister-Killian]
 • [Phelan-mcdermid]
 • AP4M1
 • 3q29 deletion og 15q11.2 deletion
 • Defekt i SOX2 gen[SOX2 anophthalmia syndrome]
 • 16p11.2 microduplications
 • 1Q43Q44[1Q4]
 • Duplikation af området 15q11.2-13.3
 • 16p13.3
 • TUBB4A
 • 15q11,2 (deletion)
 • 1/2 ben for meget af det 18. kromosom
 • Mangler 4,6 MB på den korte arm af Kromosom 3
 • 3q29 microdeletion
 • 16p13,3
 • c.2185_2188dup[Xia-Gibbs Syndrome]
 • [Koolen de vries]
 • [GABRD-syndrom]
 • 17q12 deletions syndrom
 • 4Q 13.3-22.1
 • 1q21.1q24.2 duplikation mosaik
 • 7q31
 • Xp22.33p22.12
 • Kromosom 17q 12
 • 3p26 og 3p25 deletions
 • 22q13 delition[Phelan-McDermid Syndrom]
 • 22q13 deletionssyndrom[Phelan-McDermid Syndrom]
 • 22q13 delition[Phelan McDermid Syndrom]
 • [Kromosomfejl]
 • 16p11.2
 • MED13L[MED13L]
 • Mikrodeletion 2p15p16
 • 2p16.3 deletion
 • [SETD5]
 • PPP2CA. c.576+1G>A variant
 • 10q22.3q – 23.2 duplication
 • [8p 23 del]
 • [MSL3 / Basilicata-Akhtar Syndrom]
 • [15q13,3]
 • 46,xy,del(7)(p15.3p15.2) 4,2Mb
 • [Q6-27]
 • 16p11.2[16p11.2 deletionssyndrom]
 • [1p36]
 • 7q36[Væksthæmning. Kognitiv og motorisk udfordret.]
 • 2q37 deletion[2q37 deletion]
 • Partiel trisomi 9p – Optages også i Sjældne-netværket
 • Pierre Robin syndrom (eller 46,xx t(3;10) (8p24;q26)) – optages også i Landsforeningen for Læbe-Ganespalte
 • Phelan-Mcdermid Syndrom (eller Deletion 22q13.3) – Optages også i Sjældne-netværket

Se en oversigt over diagnoser, som er repræsenteret i Sjældne-netværket eller en af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger.