Okulo-kutan albinisme
Senest opdateret 8/6 2021 | Udgivet den 19/2 2014

Der skelnes mellem fire former for Okulo-kutan albinisme

– OCA1
– OCA1A
– OCA1B

– OCA2
– OCA3
– OCA4

Dansk Forening for Albinisme optager medlemmer med denne diagnose.

Find vej til foreningens hjemmeside her>>

Se en oversigt over diagnoser, som er repræsenteret i Sjældne-netværket eller en af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger.