Okulo-kutan albinisme
19.02.14

Der skelnes mellem fire former for Okulo-kutan albinisme

– OCA1
– OCA1A
– OCA1B

– OCA2
– OCA3
– OCA4

Læs om diagnosen på Lægehåndbogen

Dansk Forening for Albinisme optager medlemmer med denne diagnose.

Vil du vide mere eller har du brug for hjælp, kan du kontakte vores Helpline.

Se en oversigt over diagnoser, som er repræsenteret i Sjældne-netværket eller en af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger.