Rapport om forstærket sjældne-indsats

Rapport om forstærket sjældne-indsats

Den nationale strategi for sjældne sygdomme fra 2014 er fulgt op med en handlingsanvisende statusrapport. Sjældne Diagnoser ser frem til, at anvisningerne skaber konkrete resultater for mennesker, der lever med sjældne sygdomme og handicap. I 2014 udgav...
Rapport om forstærket sjældne-indsats

Idéer til forstærket Sjældne-indsats

Regeringen og Dansk Folkeparti foreslår en forstærkning af sjældne-området i sundhedsvæsenet på 34 mio.kr. Sjældne Diagnoser har konkrete forslag til hvordan pengene skal bruges og vi har stillet os til rådighed for Sundhedsministeriet i forhold til at kvalificere...
Rapport om forstærket sjældne-indsats

Forstærket sjældne-indsats på vej

Regeringen og Dansk Folkeparti foreslår en forstærkning af sjældne-området i sundhedsvæsenet på 34 mio.kr. over 4 år. Sjældne Diagnoser er glade for anerkendelsen af, at sjældne patienter har brug for noget særligt, hvis de skal have samme muligheder som andre...
Rapport om den nationale strategi for sjældne sygdomme

Rapport om den nationale strategi for sjældne sygdomme

Bliv klogere på koordination, empowerment, European Reference Networks og på sjældne patienter i det danske sygehusvæsen. Læs rapport fra EUROPLAN-workshop om den nationale strategi og se alle de præsentationer, der blev givet. I november måned afholdt Sjældne...

Workshop med mange idéer

Fredag, d. 17. november 2017 afholdt Sjældne Diagnoser EUROPLAN workshop om den nationale strategi for sjældne sygdomme og handicap. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen havde været med til at udvikle programmet. Der kom mange konkrete idéer på bordet, som der nu skal...
Er der liv i den nationale strategi?

Er der liv i den nationale strategi?

Tilbage i juli 2014 udgav Sundhedsstyrelsen den nationale strategi for sjældne sygdomme. I oktober 2016 blev gruppen bag strategien konstitueret som følgegruppe i det videre arbejde. I 2017 påtænker Sjældne Diagnoser at afholde en EUROPLAN workshop for at fremme...