Med midler fra Socialstyrelsen kan Sjældne Diagnoser atter sætte fuld damp på navigator indsatsen. 12 garvede navigatorer suppleres med fire nye navigatorer, som sammen opkvalificeres til at støtte familier og voksne ramt af sjælden sygdom til at navigere i og på tværs af social-og sundhedssystemerne. 

Navigator-projekt vers. I
I årene 2015 – 17 gennemførte Sjældne Diagnoser med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, sjældne-navigator projektet. Med afsæt i erfaringsbaseret viden og ud fra princippet om hjælp til selvhjælp støttede de frivillige sjældne-navigatorer sjældne familier og voksne til at mestre livet med sjælden sygdom ved at give redskaber til at navigere sundhedssystemet og finde indgangen til det sociale system.
Projektet med at udvikle en model for sjældne navigatorer og navigatorernes indsats viste sig på alle måder at være virksomt og havde en positiv effekt. Det har vi dokumenteret i en projektrapport.

Læs rapporten her >>

Dog var der en del borgere, som blev afvist i ønsket om at få en navigator, da deres primære udfordringer var i tilknytning til sundhedssystemet. For sjældne borgere hænger den sundhedsmæssige og den sociale indsats tæt sammen og derfor opruster vi nu og sikrer, at også dem hvis primære behov er støtte ift kontakten og samarbejdet med til det sociale system, kan få hjælp.

 

Navigator-projekt vers. II
Med midler fra Socialstyrelsens Pulje til frivilligt socialt arbejde – også kaldet PUF-puljen har Sjældne Diagnoser sat gang i navigator-projekt vers. II, som kører fra 1. juni i år til maj 2019. I dette projekt er ambitionen at rekruttere fire nye navigatorer, som efter navigator-uddannelse indgår i korpset med de 12 garvede navigatorer, så vi igen har et korps af 16 frivillige sjældne navigatorer. Nye og garvede navigatorer samles d. 1. – 2. september 2018 på et opkvalificerings kursus hvor programmet byder på faglige oplæg, case-arbejde og erfaringsudveksling. Derudover vil der være fokus på at dyrke og styrke sammenholdet i Sjældne Diagnosers nye navigator-korps.

Læs om hvordan man får en frivillig navigator her >>
Læs om et navigator-forløb her >>

Navigatorerne vil ud fra princippet om hjælp til selvhjælp støtte og fremme borger- og sundhedskompetencerne hos familien eller den voksne med sjælden sygdom eller handicap. Dette så sjældne borgeren bliver i stand til selv at kunne tackle hverdagen med sjælden sygdom, når navigator-forløbet er afsluttet. Man kan have en navigator i op til seks måneder og forløbet evalueres blandt andet ved måling af trivselsudvikling.