Sjældne Diagnoser har modtaget midler og kan snart tilføje projektleder til listen over sekretariats samlede kompetencer. Det er ZONTA København II der står bag den flotte donation, som kan sende en kvindelig medarbejder fra Sjældne Diagnoser på projektleder-kursus. Birthe Byskov Holm, Sjældne Diagnosers formand og Stephanie Jøker, faglig leder i Sjældne Diagnosers Helpline,  takkede ZONTA København II ved deres 40 års jubilæumsfest d. 14. maj 2018. På billedet ses Birthe Byskov Holm sammen med formand Helen Rovsing og bestyrelsesmedlem Lillian Reesen,  for ZONTA København II.

Formålet med Sjældne Diagnosers arbejde er at varetage interesserne og forbedre vilkårene for de sjældne sygdoms- og handicapgrupper. Sjældne Diagnoser har igennem de seneste år påtaget sig en ny opgave med at køre projekter, som direkte støtter de sjældne. Først med Sjældne Familiedage, siden med Navigator-projektet, helt present med Helpline og med en bisidderordning på vej.

Læs om Sjældne Diagnosers tilbud her >>

Læs om kommende Bisidder-ordning her >>

Med de relativt mange projekter får Sjældne Diagnoser god gavn af en medarbejder med uddannelse i projektledelse. Det bliver faglig leder af Helpline, Stephanie Jøker, som sendes på uddannelse.

Hvorfor Sjældne Diagnoser?
Den københavnske afdeling ZONTA København II har dette år valgt at støtte Sjældne Diagnoser, da man har vurderet at opkvalificering af Helplines faglige leder vil give et løft til vores projekter – projekter som på forskellig vis støtter og styrker familier og voksne ramt af sjælden sygdom. Et aktivt bestyrelsesmedlem af én af Sjældne Diagnosers 53 foreninger og ZONTA København II har støttet op om vores ansøgning om midler til projektlederuddannelse.

Hvem er Zonta?
ZONTA København II er én af 22 danske afdelinger under den internationale organisation ZONTA. ZONTA arbejder med internationale og nationale projekter, som skal støtter og styrker kvinders muligheder og rettigheder og derigennem forbedre kvinders vilkår. I Danmark, bl.a. gennem økonomisk støtte til de internationale ZONTA projekter og gennem egne nationale og lokale projekter. Derudover uddeles legater og stipendier.

Læs om ZONTA her >>

Læs om ZONTA København II her >>