Sjældne Diagnosers kontaktudvalg for medicinalindustrien udvides med tre nye virksomheder.

For at udveksle information og dele erfaringer har Sjældne Diagnoser siden 2009 haft et kontaktudvalg for medicinalindustrien. Virksomheder, der har aktiviteter omkring lægemidler til sjældne sygdomme, er velkomne til at være med. For selvom Sjældne Diagnoser og virksomhederne har forskellige roller og forskellige kriterier for succes, er der også en række problemstillinger af fælles interesse. Det gælder f.eks. omkring vilkårene for forskning i sjældne sygdomme og udvikling af ny behandling.

I januar 2015 kan Sjældne Diagnoser byde velkommen til :

Celgene Celgene logo

og

Novartis novartis-logo

og også

Synageva synageva logo er på vej ind i Kontaktudvalget. Herefter udgøres Kontaktudvalget af i alt ni virksomheder.

Se alle medlemmerne af Kontaktudvalget her >>

Hvad foregår der i Kontaktudvalget?
Rammen omkring kontaktudvalget er cirka to årlige møder. På møderne informerer Sjældne Diagnoser om sine aktiviteter. Vi fortæller også om væsentlige nyheder og initiativer på nationalt og internationalt niveau, som f.eks. initiativer i EU, der har betydning for udvikling, afprøvning og produktion af lægemidler til sjældne sygdomme. Virksomhederne har ligeledes mulighed for at fortælle nyt fra deres verden og udveksle erfaringer.

Mellem kontaktudvalgsmøderne informerer vi pr. mail om væsentlige tiltag og nyheder.

Medlemskab af kontaktudvalget koster 12.500 kr. årligt.

Sjældne Diagnosers samarbejde med alle medicinalvirksomheder sker i henhold til vores etiske retningslinjer. Eventuelle aftaler om støtte reguleres i konkrete samarbejdsaftaler, som offentliggøres på Sjældne Diagnosers hjemmeside.

Læs de etiske retningslinjer her >>
Se samarbejdsaftaler for 2014 her >>

Hør mere om kontaktudvalget
Virksomheder, der er interesserede i at høre mere om Kontaktudvalget, kan henvende sig til direktør Lene Jensen, tlf.: 3314 0010, e-mail: lj@sjaeldnediagnoser.dk