I 2011 blev der vedtaget et EU-direktiv, der handler om patienters rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelse – det såkaldte Cross Border Healthcare-direktiv. Direktivet sigter mod at fastlægge rammer for borgernes adgang til behandling i et andet EU-land end hjemlandet. Direktivet er blevet implementeret i dansk lov pr. 1. januar 2014, om end Sjældne Diagnoser ikke er imponeret af det danske ambitionsniveau for implementeringen.

Læs mere om Sjældne Diagnosers høringssvar til implementeringsloven her >>

Nu er en vejledning på vej til regionerne i forhold til, hvordan loven skal fortolkes. Vejledningen bekræfter, at der er tale om en særdeles restriktiv implementering fra dansk side. Ligeledes er der i vejledningen en række uhensigtsmæssigheder, som bør rettes op. Sjældne Diagnoser har afgivet høringssvar til vejledningen:

Læs Sjældne Diagnosers høringssvar til vejledningen her >>

Også Danske Patienter har afgivet høringssvar:

Læs Danske Patienters høringssvar til vejledningen her >>

Sjældne Diagnoser vil, i det omfang vore ressourcer tillader det, forfølge, at Danmark har valgt en meget restriktiv implementering, der ikke giver danske borgere, herunder sjældne borgere, de bedste muligheder for at søge behandling i udlandet. Vi hører gerne om konkrete sager, hvor direktivet er bragt i anvendelse – skriv til os på mail@sjaeldnediagnoser.dk