Foto: Lizette Kabré

Valg til Europa-Parlamentet

Når sygdommen er sjælden, er samarbejde over landegrænser ekstra vigtigt. Det europæiske samarbejde på sjældne-området har i årtier været drivende i udviklingen af bedre behandling og nationale planer for sjældne sygdomme og handicap. Derfor inviterer Sjældne Diagnoser i anledning af Sjældne-dagen fire spidskandidater til Europa-Parlamentet fra hele det politiske spektrum til at præsentere sig selv og deres europæiske sjældne-politik:

 • Stine Bosse – spidskandidat for Moderaterne med en baggrund i dansk og internationalt erhvervsliv
 • Per Clausen, forhv. MF (Ø) – spidskandidat for Enhedslisten
 • Morten Løkkegård, MEP (V) – spidskandidat for Vestre
 • Christel Schaldemose, MEP (S) – spidskandidat for Socialdemokratiet

Hvem er du?

Mit navn er Per Clausen og jeg bor i Aalborg i en andelsbolig og tilbringer det meste af sommeren i min kolonihave sammen med Susanne (min kone). Jeg er 68 år og er rådmand for Klima og Miljø i Aalborg Kommune. Jeg har tidligere siddet i folketinget fra 2005 -2015 for Enhedslisten.

Hvad er din drivkraft og hvorfor stiller du op til Europa-Parlamentet?

Jeg er optaget af at skabe lige vilkår for alle mennesker. Derfor vil jeg i EU-parlamentet arbejde for, at EU i langt større udstrækning fokuserer på at skabe gode vilkår for almindelige mennesker i stedet for at prioritere hensynet til store virksomheder og lobbyister. Lige adgang til velfærd og sundhed er vigtigt for mig. Vi skal have gjort op med skattesnyd og skattely. Jeg vil også fokusere på en mere ambitiøs og socialt retfærdig klimapolitik, hvor regningen sendes til de største forurenere og dem, som har mest.

Mener du, at sjældne sygdomme er et oplagt samarbejdsområde i EU?

Vi skal huske, at det ikke ”kun” handler om diagnostik og behandling i sygehusvæsenet, når vi snakker om mennesker med sjældne sygdomme. Det handler også om social støtte og en særlig indsats omkring skole, bolig, arbejde og fritid m.v. Det er vigtigt, at vi indtænker mennesker med sjældne sygdomme overalt. Sådan at deres liv ses i et helhedsperspektiv.

Når det handler om mennesker med sjældne sygdom, hvor der ofte er tale om et meget lavt antal i hvert land, er det særligt vigtigt med et internationalt samarbejde om at udvikle diagnoser og behandlingsmetoder. Her spiller EU en vigtig rolle.

EURORDIS (den europæiske paraplyorganisation) for sjældne sygdomme har formuleret ønsker til en EU-politik på dette område, som vil danne udgangspunkt for mit arbejde på dette område:

 • En europæisk handleplan for en effektiv indsats i forhold til sjældne sygdomme med klare mål.
 • En koordineret indsats for at sikre mere korrekte diagnoser blandt andet ved at støtte forskning og moderne metoder til diagnosticering samt ved at koordinere indsatsen for at screene nyfødte, så alle børn får lige muligheder.
 • At give mennesker med sjældne sygdomme mulighed for at få den bedst mulige behandling på tværs af grænser.
 • At understøtte en indsats for at udvikle gode og effektive behandlingsmetoder.
 • Sikre en livslang hjælp og støtte med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov.
 • Støtte samarbejde på tværs af grænserne i forhold til forskning og udvikling af diagnose- og behandlingsmetoder.
 • At etablere et datadelingssystem i samarbejde med patientforeningerne, så det sker på en etisk forsvarlig måde og med fokus på patienternes interesser.
 • At sikre, at udvikling og forskning sker på en bæredygtig måde og hvor man forsøger at undgå anvendelse af dyr i forsøg.

Vil du arbejde for, at forholdene for mennesker med sjældne sygdomme og handicap kommer højere op på EU´s dagsorden?

Jeg vil i mit arbejde i EU-parlamentet samarbejde tæt med NGOer, som arbejder på at sikre velfærd, klima og miljø. Derfor vil det være en helt naturlig del af mit arbejde at samarbejde både med Sjældne Diagnoser og EURORDIS.

Per Clausen er spidskandidat for Enhedslisten til det kommende Europaparlamentsvalg, som afholdes 9. juni 2024.