Sjældne Diagnoser har erfaret, at en lukning af fertilitetsklinikken på Aarhus Universitets Hospital kan være på vej. Som et led i sparebestræbelser i regionMidt lægges der op til, at klinikken lukkes og at opgaverne varetages på andre fertilitetsklinikker i regionen.

På fertilitetsklinikken udføres en række behandlinger, herunder højt specialiseret præimplantationsdiagnostik, PDG. For nogle sjældne patienter er denne behandling nødvendig for at sikre, at de får raske børn. Sjældne Diagnoser har fremsendt en tilkendegivelse til den politiske og administrative ledelse af regionen, hvor vi påpeger dette. Vi står til lyd for, at der er oplagte synergieffekter ved at have højtspecialiserede funktioner på samme matrikel og at det derfor kan føre til alvorlige kvalitetsforringelser at nedlægge klinikken og lægge opgaverne ud på andre fertilitetsklinikker, der er forankret i mindre højt specialiserede miljøer.

Læs tilkendegivelsen her >>

Også flere af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger har indsendt tilkendegivelser/høringssvar – det er bl.a. Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose, Landsforeningen Huntingtons sygdom og Immun Defekt Foreningen.

Hvad er PDG? Læs mere hos Etisk Råd her>>