Store foreninger kan tilbyde fradragsret for donationer til dem, der giver foreningen penge. Det kan små foreninger ikke. Det er ikke rimeligt og det skal der laves om på – og det sker nu! Sjældne Diagnosers og Danske Patienters har gennem Folketingets skatteudvalg og ved kontakter til skattepolitiske ordførere gjort opmærksom på det – det giver nu resultat. Førstebehandling af lovforslag fandt sted d. 14. oktober og et enigt folketing retter reglerne til! 

I ligningsloven reguleres en række forhold, der har med skat at gøre. Af § 8A fremgår, at donationer til almennyttige foreninger kan trækkes fra i skat, hvis foreningen opfylder en række krav. Helt konkret skal foreningen hvert år anerkendes – og det kræver mindst 300 kontingentbetalende medlemmer, mindst 100 modtagne gavebidrag af mindst 200 kr. og en årlig bruttoomsætning eller formue på over 150.000 kr.

Det er ret og rimeligt, at der er krav om, hvad en forening skal opfylde for at kunne betragtes som almennyttig. Men det er ikke ret og rimeligt, at små foreninger automatisk afskæres fra at opfylde disse krav. Ikke fordi foreningerne ikke er dygtige til at rekruttere medlemmer og få opbakning fra dem, foreningen repræsenterer. Men fordi der ikke er ret mange i foreningens målgruppe:

Det er f.eks. tilfældet for de små, frivilligt baserede foreninger, der organiserer sjældne borgere – patienter og pårørende, der lever med sjældne sygdomme og handicap. Ud af Sjældne Diagnosers 56 medlemsforeninger, har over halvdelen mindre end 150 medlemmer. Og nogle af dem har endda en organisationsprocent på 100: alle patienter og pårørende er med. Foreningerne har en vigtig rolle som mødested for de berørte og som kontaktled til den eller de relevante sjældne-læger. Men på grund af sygdommenes sjældenhed er der alligevel tale om små foreninger. Og derfor anses de ikke for at være anerkendelsesværdige i skattelovgivningens forstand.

Det er ikke rimeligt. Det fører til en skævvridning af det almennyttige foreningslandskab i Danmark. Der er brug for velafgrænsede dispensationsmuligheder, der kan give de små foreninger samme vilkår som andre anerkendelsesværdige foreninger.

Danske Patienter og Sjældne Diagnoser søgte forståelse og vilje til at rette op på urimeligheden ved et foretræde for Folketingets skatteudvalg ved et foretræde d. 1. oktober 2020. Delegationen bestod af Sjældne Diagnosers formand Birthe Byskov Holm, formand for Fanconi Anæmi Danmark Kirstine la Cour Rasmussen og direktør for Danske Patienter Morten Freil. Og der var faktisk forståelse at hente: tilstede ved foretrædet var politikere for Venstre (Louise Schack Elholm), Dansk Folkeparti (Dennis Flydtkjær), Enhedslisten (Rune Lund) og Socialdemokratiet (i udvalgsformand Bjørn Brandenborgs fravær blev mødet ledet af Troels Ravn).

Læs Sjældne Diagnosers og Danske Patienters henvendelse til Skatteudvalget her

Læs Skatteministerens svar på henvendelsen her

Arbejdet bærer frugt!
I kølvandet på foretrædet havde vi interaktion med flere skattepolitikere, herunder et møde med Louise Schack Elholm (MF, V). Det har ført til, at Venstre har fremsat et beslutningsforslag til behandling i folketinget, der blev behandlet d. 15. april 2021.

Læs beslutningsforslag her

Læs interview med Louise Schack Elholm i Altinget (bag betalingsmur) her

Ved behandlingen var der stor velvilje – fra forslagsstilleren, fra alle ordførere og også fra skatteminister Morten Bødskov. Siden da har vi været til teknisk møde med Skatteministeriet og givet vores input til, hvordan en dispensation kan udformes. Vi ser frem til, at der i lovkataloget, der udkommer i forbindelse med folketingets åbning i oktober, vil være et konkret lovforslag, der løser problemerne.

Tak for hjælpen, tak for velviljen!

Opdatering: Folketinget førstebehandlede d. 14. oktober 2021 L7, som bl.a. indeholder en tilretning af reglerne som vi har ønsket os – tak for det!

Følg dokumenterne i lovbehandlingen på Folketingets hjemmeside her

 

Her er vores oplæg til Folketingets skatteudvalg: