Vores Helpline er blevet optaget som medlemmer i brancheforeningen RådgivningsDanmark. Udover at opnå kvalitetssikring, giver medlemskabet mulighed for at vidensdele og netværke med andre små og store rådgivninger.

Medlemskabet
Helpline er en rådgivning skræddersyet til at yde information, rådgivning og støtte til mennesker med sjældne sygdomme og deres pårørende. Skræddersyet men med organisatoriske og faglige fællestræk med andre rådgivninger. Medlemskabet af RådgivningsDanmark betyder, at Helpline kommer i et stærkt netværk, hvor vi kan vidensdele og opbygge ny viden omkring rådgivning. Helplines rådgivere får mulighed for at deltage i temadage, som vil bidrage til at højne fagligheden og kvaliteten i vores Helpline.
Læs mere om Helpline her >>

Om RådgivningsDanmark
RådgivningsDanmark(RD) er en forening af organisationer, der yder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. I RådgivningsDanmark arbejder man sammen med andre sociale rådgivningstilbud for at sikre og udvikle kvaliteten i gratis rådgivninger. Foreningen har udviklet en akkrediteringsmodel som skal sikre kvalificeret rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer ved at bidrage til at udvikle kvaliteten og rådgivningsfagligheden hos medlemsorganisationerne. Brancheforeningen er støttet af Det Obelske Familiefond og Satspulje.
Læs mere om RådgivningsDanmark her >>

Det europæiske fællesskab
Sjældne Diagnosers Helpline er også medlem af European Network of Rare Disease Helplines(ENRDHL). Netværket hjælper til at finde relevant viden og internationale netværk for personer ramt af ultra-sjældne sygdomme. Sjældenheden gør, at det ikke er muligt at finde et dansk netværk eller danske beskrivelser af diagnosen.
Læs mere om medlemsskabet her >>

Sjældne Diagnosers Helpline fungerer i regi af et fire-årigt projekt med opstart i 2016. Projektet hviler på en donation fra TrygFonden og en bevilling fra Satspuljen på sundhedsområdet.