Akademisk medarbejder fratræder, praktikant tiltræder og nye ansatte skal snart rekrutteres

Siden 1. december 2012 har Sjældne Diagnoser haft sit eget sekretariat, bestående af

Lene Jensen, direktør, fuld tid

Ane Lind Møldrup, akademisk medarbejder, fuld tid

Susanne Romlund, regnskabsfører, 22 timer pr. uge

Trine Juul, konsulent, 20 timer pr. uge

Signe K. Mortensen, kommunikationsassistent, 15 timer pr. uge

Sven Fandrup, frivillig medarbejder på kontoret 4 timer pr. uge

Nu er der forandringer på vej:

Ane Lind Møldrup fratræder sin stilling pr. 1. maj til fordel for et job i Region Hovedstaden, hvor Ane skal arbejde med implementering af den nye elektroniske patientjournal (Sundhedsplatformen) på hospitalerne i regionen. Ane har sidste arbejdsdag i sekretariatet d. 30. april 2014. Vi kommer til at savne Ane og siger mange tusinde tak for indsatsen!

Vidja Navaneesan tiltrådte pr. 22. april en stilling som praktikant i 10 uger med henblik på at indsamle data til en gentagelse af ”Guldkundeundersøgelsen” – en større spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække sjældne borgeres oplevelse af kontakt og samarbejde med social- og sundhedssektoren Der er tale om en aktualisering og opdatering af en undersøgelse, der blev gennemført første gang i 2004. Vi siger velkommen til Vidja, der til daglig læser Folkesundhedvidenskab på Odense Universitet

Stine Friis Mønster tiltræder pr. 5. maj stillingen som studentermedarbejder og skal især arbejde med vores hjemmeside. Vi byder også Stine velkommen, der til daglig læser Erhvervsøkonomi og psykologi på CBS.

Hvad der skal ske i kølvandet på Anes fratræden er endnu ikke klart. Vi skal sandsynligvis rekruttere en akademisk vidensmedarbejder, men profil og omfang er p.t. til diskussion. Vi har som ambition, at Sjældne Diagnosers sekretariat er fuldt bemandet igen efter sommerferien 2014.

 

Skrevet d. 21. april 2014