For præcis et halvt år siden – på Sjældne-dagen – deltog rådgivere, vejledere, støttekontaktpersoner etc. fra Sjældne Diagnosernes medlemsforeninger på Foreningsvejlederkursus, finansieret af TrygFonden. Nu afholdes der opfølgningsdag.

Programmet

Når Sjældne Diagnoser fredag d. 28. august afholder en Opfølgningsdag for de foreningsvejledere, som deltog på Foreningsvejlederkurset i februar, er det med tre mål for øje:

  • At afdække om deltagerne har kunnet bruge de redskaber, som de fik med sig i konkrete vejledningsforløb
  • At erfaringsudveksle i og på tværs af de netværksgrupper som vi etablerede på foreningsvejlederkurset
  • At udstyre deltagerne med de praktiske redskaber, som de efterlyste efter foreningsvejlederkurset

Erfaringsudveksling

En god del af Opfølgningsdagen er sat af til erfaringsudvekling. Dagen indledes med en tilbagemelding fra deltagerne, om hvorvidt og i hvilket omfang de har kunnet bruge de værktøjer, som de tog med sig fra Foreningsvejlederkurset. Derudover går deltagerne sammen i de netværksgrupper, som blev dannet på kurset i februar. Grupperne blev dannet ud fra diagnosespecifikke kendetegn og særlige interesseområder. I netværksgrupperne er der mulighed for, at tage fat på konkret emner eller mødes om en generel erfaringsudveksling.

Metoder og staldtips

Det fremgik af evalueringen af kurset i februar, at deltagerne efterlyste endnu mere konkrete og præcise metoder til hvordan man, som vejleder kan tackle andre menneskers sorg og krise i den svære balancegang mellem at støtte og styrke uden at tage ansvaret fra den hjælpesøgende og samtidig passe på sig selv i rollen som vejleder.

Denne balancekunst har psykolog og psykoterapeut Marianne Molbech mange års erfaring i. Med baggrund i sine erfaringer vil hun komme med ”fif og staldtips” til forskellige samtaletekniske metoder. Deltagerne får mulighed for at afprøve metoderne sammen med Marianne, sådan så de får en fornemmelse af, hvordan det er, at være den der hjælper og den der hjælpes.

Koncepthæfte til inspiration

Med afsæt i den viden som Sjældne Diagnoser har tilegnet sig fra arbejdet med tilrettelæggelse og afholdelse af Foreningsvejlederkurset og Opfølgningsdagen samt med fra de tilbagemeldinger vi har fået fra deltagerne, udvikler vi et koncept til inspiration for vores foreninger og andre patientdrevne foreninger, som ønsker at uddanne frivillige vejledere.

Koncepthæftet offentliggøres som en online publikation på Sjældne Diagnosers hjemmeside og præsenteres på et halvdagsseminar i efteråret for patientforeninger udenfor Sjældne Diagnoser.

Trygfonden spiller en rolle

Sjældne Diagnoser har modtaget midler fra Trygfonden til at opkvalificere de frivillige foreningsvejledere. Uden Trygfondens støtte ville det ikke have været muligt at uddanne nye vejledere og give de mere garvede et brush-up. Læs mere om Trygfonden her >>