Sjældne Diagnosers sekretariat og Helplines rådgivere holder påskeferie fra og med mandag, d. 26. marts. Sidste dag med åbent i Helpline på denne side af påskeferien er torsdag, d. 22. marts kl. 10 – 14.

Siden jul har der været tryk på i såvel sekretariat som på Helpline. Ud over den generelle travlhed blev der, blandt meget andet, sat punktum i Helplines første Årsrapport, afholdt repræsentantskabsmøde for knap 70 foreningsrepræsentanter og landet en donation fra TrygFonden til etablering og afprøvning af et Sjældne-Bisidderkorps.

Læs Helpline Årsrapport >>

Læs om Repræsentantskabsmødet >>

Læs om Sjældne-Bisidderprojektet >>

Sjældne Diagnoser arbejder for en meningsfuld sag – nemlig at varetage interesserne og forbedre vilkårene for de sjældne sygdoms- og handicapgrupper. Påsken er en kærkommen lejlighed for frivillige og ansatte til at holde ferie og komme tilbage med ny strøm på batterierne til arbejdet med og for de sjældne.

Sekretariatet er tilbage tirsdag d. 3. april kl. 9 og træffes på mail@sjaeldnediagnoser.dk og tlf.: 21 71 61 95. Helpline åbner samme dag men først kl. 10 – rådgiverne træffes på tlf.: 33 14 00 10 og på helpline@sjaeldnediagnoser.dk

Mange hilsner og med ønsket om en god påske,

Helplines rådgivere og
Sekretariat i Sjældne Diagnoser