Sjældne Diagnosers forretningsudvalg har forholdt sig til Frivilligrådets anbefalinger til god ledelse af frivillige sociale organisationer. Langt de fleste anbefalinger bliver allerede fulgt. Dem, der ikke følges, er der en god forklaring på. Og så har vi også tilføjet et enkelt nyt kriterie.    

I 2018 fik Frivilligrådet til opgave at udarbejde anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor, også kaldet ’Good Governance’. Formålet er at understøtte veldrevne foreninger, som kan nyde tillid både i befolkningen og i det politiske Danmark. Anbefalingerne så dagens lys i 2021 og handler bl.a. om at sikre god drift, klar rollefordeling og åbenhed om arbejdet.

Læs anbefalingerne her 

Se kort vide om anbefalingerne her 

’Følg eller forklar’

Til brug for foreningers arbejde med anbefalingerne har Frivilligrådet udarbejdet et ’Følg eller forklar’-skema. Det er et redskab til at gennemgå anbefalingerne og forholde sig til, om vi som forening følger dem. Og forklare os, hvis der er anbefalinger, vi ikke følger.

Sjældne Diagnoser følger anbefalingerne

I Sjældne Diagnoser har vi ikke en bestyrelse, men et forretningsudvalg og et repræsentantskab. Forretningsudvalget forholdt sig på møder i juni og i august 2022 til anbefalingerne, der også er præsenteret på et personalemøde i sekretariatet. Fremadrettet genbesøges anbefalingerne årligt mhp at se på, hvordan de konkret mødes i Sjældne Diagnoser. Senest er anbefalingerne genbesøgt på FU-møde i august 2023

Læs ’Følg eller forklar’-skemaet i 2023-udgave for Sjældne Diagnoser her 

Som det fremgår af skemaet, følger Sjældne Diagnoser langt de fleste af de 17 anbefalinger. I forhold til 2-3 anbefalinger følger vi dem ikke, men vi mener at opfylde formålet bag anbefalingerne på anden vis. Og så har vi tilføjet et nyt kriterie med henblik på at gøre arbejdet i forretningsudvalget så transparent som muligt for medlemsforeningerne.

Sjældne Diagnoser opfordrer sine medlemsforeninger til også at forholde sig til anbefalingerne i relation til deres egen forening. Ikke alle anbefalinger er relevante for de helt små foreninger uden ansat personale. Men anbefalingerne er alligevel et godt grundlag for at give foreningen et 360 graders eftersyn ift. organisation, administration og meget mere.