Den næste store europæiske konference om sjældne sygdomme og handicap afholdes d. 11. – 12. maj 2018 i Wien. Ved tilmelding senest 15. marts er der rabat på deltagergebyret.

Hvert andet år afholdes der stor europæisk konference om sjældne sygdomme og handicap – European Conference of Rare Diseases & Orphan Products – også kaldet ECRD. Det var en konference-form, der startede i København for snart 20 år siden. Henover årene er der kommet flere og flere deltagere, og den næste konference, der afholdes d. 10.-12. maj i Wien er den 9. konference i rækken.

Hvad handler det om?
Årets tema er: hele vejen rundt om livet med sjældne sygdomme – 360 grader. Konferencen har dels nogle fælles sessioner og dels seks undertemaer, hvor man går i workshops. Blandt temaerne er den digitale patient, livskvalitet for sjældne borgere, global lighed for de sjældne.

Sjældne Diagnoser har plads i program-komiteen, hvor vi især har arbejdet med temaet omkring livskvalitet.

Se hele programmet >>

Få overblik over programmet >>

Hvem kommer?
Hundreder af patientrepræsentanter, pårørende, læger, forskere, myndighedspersoner, politikere og medicinalvirksomheder mødes for at dele og diskutere den sidste nye viden om det sjældne liv. Fælles for dem er, at sjældne sygdomme og handicap fylder meget i livet. De kommer for at møde andre i samme situation – og med forventet mere end 800 deltagere, er der gode muligheder for netop dét.

Hvordan kommer man med?
Sjældne Diagnoser vil være repræsenteret med bl.a. formand og direktør, ligesom nogle af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger også sender repræsentanter. Alle kan tilmelde sig, men man skal selv afholde udgifterne til deltagergebyr, rejse og ophold.

Se mere om priser og tilmelding >>
OBS: ved tilmelding inden 15. marts er der rabat. Seneste frist for tilmelding er 27. april 2018.