Patientombuddet opretter et kontaktudvalg om implementering af direktiv om grænseoverskridende sundhedsydelser. Birthe Byskov Holm repræsenterer Danske Patienter i udvalget.

I 2011 blev vedtaget et EU-direktiv, der handler om patienters rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelse – det såkaldte Cross Border Healthcare-direktiv. Direktivet sigter mod fastlægge rammer for borgernes adgang til behandling i et andet EU-land end hjemlandet. Direktivet er blevet implementeret i dansk lov pr. 1. januar 2014, om end Sjældne Diagnoser ikke er imponeret af det danske ambitionsniveau for implementeringen.

Læs direktivet her >>
Læs mere om Sjældne Diagnosers høringssvar til implementering af direktivet her >>

Et element i direktivet er oprettelse af nationale kontaktpunkter, som bl.a. skal vejlede patienter om behandling på tværs af landegrænserne. I Danmark har de fem regionale patientkontorer (patientvejlederne) fået denne opgave.

Patientombuddet skal fungere som koordinerende nationalt kontaktpunkt og har netop nedsat et kontaktudvalg om implementering af direktivet. Danske Patienter har plads i udvalget – og Sjældne Diagnosers formand, Birthe Byskov Holm, er netop udpeget til at besætte denne plads på vegne af alle Danske Patienters medlemsforeninger.

Læs mere om Patientombuddet her >>
Læs mere om Danske Patienter her >>
Læs mere om Patientombuddet og direktivet her >>

 

Skrevet d. 1. oktober 2014