Ét års fødselsdag for Helpline, kampen for Handicappuljen, arbejdet med den nationale strategi – det er alt sammen noget, der har fyldt her i Sjældne Diagnoser, i løbet af 2017. Det kan du alt sammen læse om i vores årsberetning, der nu er at finde her på vores hjemmeside.

Det var et travlt år, hvor vi bl.a. kunne gøre status på Helplines første leveår. Hele 417 henvendelser kom der, så der har i den grad været brug for et sted at henvende sig for patienter og pårørende. Den store interesse for Helpline understreger, at der er behov for råd og vejledning for de sjældne, der ofte oplever ikke at have andre steder, de kan henvende sig.

Specielt en sag har også fyldt meget i 2017 – kampen for Handicappuljen. Politikerne var i første omgang ude med sparekniven, men gennem en stærk fælles indsats lykkedes det at få puljen genoprettet og fremtidssikret.

Læs om alt det og de mange andre aktiviteter, der fandt sted i 2017, i vores årsberetning.

Læs Sjældne Diagnosers Årsberetning 2017 >>


Se tidligere årsberetninger >>