Sjældne Diagnoser har indgået et samarbejde med Hoffmann og Husmans Fond om uddeling af skattefri legater på 10.000 kr. Måske det er noget for dig? 

Formålet med legaterne er at bringe støtte og opmuntring til økonomisk trængte patienter med sjælden sygdom og/eller handicap. Og til økonomisk trængte børnefamilier, hvor ét eller flere børn har en sjælden diagnose. Legaterne kan derfor søges af:

  • Voksne med en sjælden diagnose, som er økonomisk trængte
  • Forældre til ét eller flere børn med en sjælden diagnose, hvor familien er økonomisk trængt.

For at komme i betragtning til et legat skal du være medlem af én af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger eller af Sjældne-netværket. Du skal mindst have været medlem siden 2022. Hvis du eller dit barn har fået den sjældne diagnose indenfor det seneste år, accepteres medlemskab af relevant forening/Sjældne-netværk, hvis medlemskab er opnået inden 1. oktober 2023.

Ansøgningsfrist: mandag, d. 6. november 2023 

Sådan søger du legatet

Du skal udfylde ansøgningsskema og samtykkeerklæring og vedlægge din årsopgørelse fra 2022 som dokumentation. Hvis du er gift eller samlevende, er det husstandens samlede indkomst, der lægges til grund. Derfor skal også din samlevers/ægtefælles årsopgørelse fra 2022 vedlægges.

Ansøgningsskemaet kan udfyldes online her. Du må meget gerne skrive lidt om, hvilken forskel et legat vil gøre. Husk at vedlægge årsopgørelse(r). Du modtager en automatisk bekræftelse, når din ansøgning er registreret.

Ansøgningsskemaet kan ikke sendes til os med almindelig e-mail. Hvis du ikke har mulighed for at anvende ansøgningsskemaet online, kan du sende din ansøgning med post til:

Sjældne Diagnoser, Blekinge Boulevard 2, DK-2630 Taastrup.
Mærk kuverten ”legat”. Du modtager en bekræftelse pr. e-mail eller telefon, når din ansøgning er registreret. Bemærk, at vi skal modtage din ansøgning med posten senest d. 6. november 2023.

Spørgsmål eller kommentarer? Kontakt os på tlf. 3314 0010 mandag – torsdag kl. 10 – 14, tast 2. Eller skriv til os på mail@sjaeldnediagnoser.dk.

Sjældne Diagnoser samarbejder med Hoffmann og Husmans Fond om administration af gennemgang og indstilling af en række enkeltpersoner til modtagelse af legat efter ligningslovens §7, nr. 22. Legaterne er skattefri. Legatansøgningerne behandles i anonymiseret form af et fordelingsudvalg bestående af tre medlemmer af Sjældne Diagnosers forretningsudvalg. Ansatte i Sjældne Diagnoser kan ikke søge legatet. Fordelingsudvalget sekretariatsbetjenes af Sjældne Diagnosers direktør.