Sjældne Diagnoser har indgået en aftale med Hoffmann og Husmans Fond om uddeling af legater på 10.000 kr. Måske det er noget for dig?  

Formål

Formålet med legaterne er at bringe støtte og opmuntring til økonomisk trængte patienter med sjælden sygdom og/eller handicap. Og til økonomisk trængte børnefamilier, hvor ét eller flere børn har en sjælden diagnose. Legaterne kan derfor søges af:

  • Voksne med en sjælden diagnose, som er økonomisk trængte
  • Forældre til ét eller flere børn med en sjælden diagnose, hvor familien er økonomisk trængt

Legaterne gives derfor fortrinsvis til dig/jer, der

  • Er på overførselsindkomst, f.eks. dagpenge, førtidspension, kontanthjælp, folkepension eller anden overførselsindkomst
  • Er eneforsørger (enlig forælder)
  • Er studerende uden anden indkomst end SU
  • På anden vis har det svært økonomisk.

For at komme i betragtning til ét af legaterne skal du være medlem af én af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger eller af Sjældne-netværket. Du skal mindst have været medlem siden 2021. Hvis du eller dit barn har fået den sjældne diagnose indenfor det seneste år, accepteres medlemskab af relevant forening/Sjældne-netværk, hvis medlemskab er opnået inden 1. oktober 2022.

Ansøgningsfrist: mandag, d. 7. november 2022

Ansøg om legat

Du skal udfylde ansøgningsskema og samtykkeerklæring og vedlægge din årsopgørelse fra 2021 som dokumentation. Hvis du er gift eller samboende, er det husstandens samlede indkomst, der lægges til grund. Derfor skal også din samlevers/ægtefælles årsopgørelse fra 2021 vedlægges.

Ansøg online

Ansøgningsskemaet kan udfyldes online her. Husk at vedlægge årsopgørelse(r). Du modtager en automatisk bekræftelse, når din ansøgning er registreret, vær opmærksom på, at der kan gå op til 15 minutter.

Ansøgningsskemaet kan ikke sendes til os med almindelig e-mail.

Ansøg pr. post

Hvis du ikke har mulighed for at anvende ansøgningsskemaet online, kan du sende din ansøgning med post til:

Sjældne Diagnoser, Blekinge Boulevard 2, DK-2630 Taastrup.
Mærk kuverten ”legat”. Du modtager en bekræftelse pr. e-mail eller telefon, når din ansøgning er registreret. Bemærk, at vi skal modtage din ansøgning med posten senest d. 7. november.

Downloade ansøgningsskema og samtykkeerklæring

Spørgsmål eller kommentarer?

Kontakt os på tlf. 3314 0010 mandag – torsdag kl. 10 – 14, tast 2. Eller skriv til os på mail@sjaeldnediagnoser.dk.

 

Læs mere og se tidsplanen for legatuddelingen her

Sjældne Diagnoser samarbejder med Hoffmann og Husmans fond om administration af gennemgang og indstilling af en række enkeltpersoner til modtagelse af legat efter ligningslovens §7, nr. 22. Legaterne er skattefri. Legatansøgningerne behandles i anonymiseret form af et fordelingsudvalg bestående af tre medlemmer af Sjældne Diagnosers forretningsudvalg. Ansatte i Sjældne Diagnoser kan ikke søge legatet. Fordelingsudvalget sekretariatsbetjenes af Sjældne Diagnosers direktør.