Fredag, d. 23. januar 2015 afholdes EUROPLAN-konference om den nationale strategi for sjældne sygdomme. Til konferencen er inviteret fagpersoner fra sundhedsfaglige og socialfaglige miljøer samt politiske beslutningstagere, myndighedspersoner, patientrepræsentanter og andre centrale nationale og europæiske aktører.

Formålet med konferencen er gennem workshops at udvikle forslag til fremadrettede indsatser for at realisere den nationale strategi og for at skabe den bedst mulige indsats omkring borgere ramt af sjælden sygdom.

Målsætningen var at engagere ca. 100 personer med særlig interesse for og indflydelse på sjældne borgeres livsvilkår. Interessen for konferencen er imidlertid meget stor. Der er nu ca. 160 deltagere og konferencen er lukket for tilmelding. Vi er glade for og stolte over interessen – og vi forstår den godt! For både program og deltagerkreds har så mange kvaliteter, at alle forudsætninger for en udbytterig konference er til stede.

Se det detaljerede program her

Efter konferencen laves en samlet afrapportering, som vil være at finde på disse sider.