Handicappuljen for 2017 bliver genoprettet. Foreninger og familier har skrevet til politikere og til Socialministeren om konsekvenserne af den stærkt beskårede Handicappulje. Det har gjort indtryk.

I marts måned blev det klart, at årets Handicappulje var blevet beskåret fra 12 til 8 mio.kr. Det betød markant ringere vilkår for de frivillige foreningers aktiviteter for handicappede børn og unge og deres familier.

Læs mere om konsekvenserne af beskæring af Handicappuljen >>

Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser opfordrede derfor vores medlemsforeninger til at fortælle politikerne og Socialministeren om konsekvenserne af beskæringerne. Det var der mange, der gjorde. Og det gjorde indtryk:

Sjældne Diagnoser har i dag fået brev fra Socialministen, hvor hun udtrykker stor sympati for det arbejde, der udføres for midlerne fra Handicappuljen. De partier, der står bag satspuljen, har fundet en løsning, hvor Handicappuljen for 2017 bliver tilført 4,3 mio.kr. – midlerne bliver udbudt på et lidt senere tidspunkt. Det er bureaukratisk set ikke smart, men politisk set er det en rigtig god løsning.

I sit brev til Sjældne Diagnoser udtrykker Socialministeren håb om, at midlerne gør gavn. Det gør de. Tak til de politiske ordførere og til ministeren for at lytte, når vi råber op. I næste omgang skal vi sikre det fremtidige niveau for Handicappuljen direkte på finansloven og vi skal have løst nogle administrative periode-problemer. Så vi råber op igen og ser frem til et positivt samarbejde med politikerne om at skabe de bedste rammer for aktiviteter for handicappede børn og unge og deres familier.