Foto: Liv M. Kastrup

Valg til Europa-Parlamentet

Når sygdommen er sjælden, er samarbejde over landegrænser ekstra vigtigt. Det europæiske samarbejde på sjældne-området har i årtier været drivende i udviklingen af bedre behandling og nationale planer for sjældne sygdomme og handicap. Derfor inviterer Sjældne Diagnoser i anledning af Sjældne-dagen fire spidskandidater til Europa-Parlamentet fra hele det politiske spektrum til at præsentere sig selv og deres europæiske sjældne-politik:

  • Stine Bosse – spidskandidat for Moderaterne med en baggrund i dansk og internationalt erhvervsliv
  • Per Clausen, forhv. MF (Ø) – spidskandidat for Enhedslisten
  • Morten Løkkegaard, MEP (V) – spidskandidat for Venstre
  • Christel Schaldemose, MEP (S) – spidskandidat for Socialdemokratiet

Hvem er du?

Mit navn er Morten. Jeg er en 59-årig mand, som bor i Charlottenlund med min kone og vores hund; børnene er efterhånden fløjet fra reden. I mange år arbejdede jeg som journalist, tv-vært og redaktør hos Danmarks Radio. Efter nogle år som selvstændig kommunikationsrådgiver stillede jeg i 2009 op som kandidat for Venstre til Europaparlamentsvalget. Og siden da har jeg været medlem af parlamentet med undtagelse af et kort afbræk, hvor jeg sad i Folketinget.

Hvad er din drivkraft og hvorfor stiller du op til Europa-Parlamentet?

I 2008 blev jeg overtalt af en god Venstre-mand til at stille op til parlamentsvalget. Først takkede jeg faktisk nej, jeg skulle ikke være politiker. Men da han påpegede, hvor stor en opgave, der trods EU’s succes, stadig ligger i at skabe bindeled mellem borgerne og beslutningstagerne, var jeg solgt. Muligheden for at bringe EU tættere på danskerne fik mig overtalt. Og det er stadig en af de centrale drivkræfter for mig.

Udover at vi gør en stor forskel, når vi forhandler om ny EU-lovgivning, som påvirker vores borgere og virksomheder, er det en essentiel opgave at fortælle om det arbejdet, vi udfører. Både om succeserne og udfordringerne, som man altid vil opleve i et tværnationalt fællesskab.

For at sikre EU’s fremtid er vi nødt til at bevare legitimiteten, og her er en åben og ærlig dialog om det europæiske fællesskab vigtig. Netop at skabe bindeled mellem danskerne og EU-politik er således fortsat min drivkraft.

Mener du, at sjældne sygdomme er et oplagt samarbejdsområde i EU?

EU skal være bedre til at fremme fælles forskning i og behandlinger af sjældne sygdomme og diagnoser. Faktisk rummer EU et enormt uforløst potentiale, fordi der er barrierer, som begrænser delingen af anonymiseret sundhedsdata, som er afgørende for at forske i sjældne sygdomme. Derfor skal vi sørge for, at EU-lande i større grad samarbejder om at forske i og finde løsninger på sjældne sygdomme og diagnoser.

Vil du arbejde for, at forholdene for mennesker med sjældne sygdomme og handicap kommer højere op på EU´s dagsorden?

EU er med til at sikre bedre forhold for europæere, og det skal fællesskabet blive ved med at være garant for. For nogle år siden var jeg chefforhandler, da EU fastsatte regler for tilgængelighed. Lovgivningen sikrede langt bedre tilgængelighed for mennesker med handicap og andre, der er udfordret i hverdagen. For mig er det et godt eksempel på, hvad EU kan. Vi skal hjælpe europæere til en bedre hverdag, og derfor skal forhold for mennesker med sjældne sygdomme og handicap op på dagsordenen. Fx når det gælder forskningssamarbejde om behandling af sjældne sygdomme og diagnoser.

Morten Løkkegaard er spidskandidat for Venstre til det kommende Europaparlamentsvalg, som afholdes 9. juni 2024.