fire farvede hænder_1229x785
Sjældne Diagnosers aktiviteter, opgaver og projekter varetages af frivillig og lønnede kræfter. Derfor har Sjældne Diagnosers forretningsudvalg nu formuleret et Frivillig Charter, som beskriver de grundlæggende værdier og rammer for de frivilliges indsats.

Det er en stor styrke for Sjældne Diagnoser, at organisationen råder over såvel frivillig som lønnet arbejdskraft. Det er helt afgørende for at sikre de rette kompetencer og en samlet indsats. Derfor har Sjældne Diagnoser nu formuleret et Frivillig Charter, som beskriver de grundlæggende værdier og rammer for det frivillige arbejde.

Sjældne Diagnosers vision for sjældne indsatsen

Udgangspunktet for det Frivillig Charter og det arbejde der udføres i Sjældne Diagnoser, sker med udgangspunkt i organisationens vision, som lyder:

Sjældne Diagnoser vil skabe grundlag for et værdigt liv for mennesker med sjældne sygdomme med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og betingelser. Respekt, accept og forståelse er de grundlæggende værdier.

Visionen favner alle sjældne borgere – både patienter og pårørende.

Læs mere om visionen og Sjældne Diagnosers strategi her >>

Frivillig Charteret – en gensidig forpligtigelse

Sjældne Diagnoser frivillige kan noget helt særligt og bidrager til Sjældne Diagnosers arbejde med deres tid, engagement, personlige kompetencer og med deres erfaringsbaserede og evt. professionelle viden. Med Frivillig Charteret sættes rammen for en gensidig forpligtigelse for udførelse af arbejdet. Vi vil sikre, at de frivillige har de bedste betingelser for, at mange sjældne borgere/patienter får glæde og gavn af deres drive og engagement.

Med Frivillig Charteret har Sjældne Diagnoser forpligtiget sig på at:

  • sikre at vision, mission og kerneværdier i organisationen er kendt af de frivillige og respekteres
  • udstyre de frivillige med de nødvendige værktøjer til at nå målet for indsatsen
  • stille den relevante viden til rådighed, så de frivillige kan udføre opgaven på et oplyst grundlag
  • vejlede og coache de frivillige, så de finder deres egen facon
  • sikre regelmæssig kommunikation med de frivillige og lytte til deres meninger og ønsker

Læs Sjældne Diagnosers Frivillig Charter her>>

Sjældne Diagnoser værdsætter de frivilliges arbejde og engagement. Mangfoldigheden af ​​de frivilliges kompetencer og repræsentation af forskellige sjældne sygdomme spiller en vigtig rolle og styrker organisationen.

Læs mere om, hvordan du kan blive frivillig i Sjældne Diagnoser her >>