Der blev d. 23. januar 2015 afholdt dansk EUROPLAN-konference om den nationale strategi for sjældne sygdomme. De ca. 150 deltagere udgjorde en superliga af videnshavere på sjældne-området, der bl.a. er kendetegnet ved, at der generelt set er alt for lidt viden om de sjældne sygdomme.

Derfor udgør de ikke mindre end 44 forskellige præsentationer, der blev givet i løbet af konferencen, en væsentlig videnskilde. Langt de fleste oplægsholdere havde powerpoint-præsentationer med – dem offentliggør Sjældne Diagnoser nu efter tilladelse fra oplægsholderne.

Se de mange powerpoint-præsentationer her >>

Sammen med konferencens workshop-chairs og –rapporteurs arbejder Sjældne Diagnoser lige nu med at afrapportere konferencen til EUORPLAN-projektet. Rapporten offentliggøres her på hjemmesiden, når den er klar.

Læs mere om konferencens forløb her >>