Sjældne Diagnoser har spurgt de danske kandidater til EP-valget om de vil støtte op om et nyt og stærkere grundlag for det europæiske sjældne-samarbejde. Vi har opfordret dem til at tage en selfie sammen med #Pledge4RD og det har kandidater fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, SF og Alternativet gjort – tak for det!

Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet var den første, der støttede op ved at tage en selfie sammen med #Pledge4RD. Christel har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2007 og hun er med i et tværpolitisk netværk i Parlamentet, der samarbejder med EURORDIS – Rare Diseases Europe, som er den europæiske organisation for sjældne patienter og pårørende i hele Europa.

Her er listen over de kandidater, der aktivt støtter op om de sjældne (i kronologisk rækkefølge):

Christel Schaldemose, Socialdemokratiet:

Eva Borchorst Mejnertz, Radikale Venstre:

Anton Ebsen, Radikale Venstre:

Pernille Weiss, Det Konservative Folkeparti:

Rikke Lauritsen, SF:

Peter Westermann, SF:

Mette Poulsen, Socialdemokratiet:

Rasmus Nordqvist, Alternativet:

Tak til jer alle otte – vi ønsker jer et rigtigt godt valg.

Samarbejde med mange kandidater
#Pledge4RD- kampagnen er gennemført i mange EU-lande. Et par dage før EP-valget var der i alt 46 kandidater fra 12 lande, der aktivt støttede op – listen opdateres løbende.  Ud af de 46 er otte danske – det tegner godt!

Se listen over europæiske kandidater til Europa Parlamentet, der aktivt støtter op om #Pledge4RD her

Sjældne Diagnoser håber og tror på et godt samarbejde med alle danske medlemmer af Europa Parlamentet, også dem, der ikke har fundet stunder til at være med i #Pledge4RD. Når valgkampen kører og mailboxen er fuld, kan det være svært at finde tid til det hele. Men når først de nyvalgte har sat sig i sæderne i Bruxelles og Strasbourg forventer vi, at de får blik for vigtigheden af et forstærket grundlag for det europæiske sjældne-samarbejde – der er brug for det!

Oplagt med europæiske løsninger
Hvorfor har Sjældne Diagnoser brugt tid og kræfter på at kontakte kandidaterne? Fordi det er helt oplagt at samarbejde over landegrænser, når diagnosen er sjælden. For så er der kun få patienter med samme sygdom og endnu færre relevante læger og forskere. Og der er gode resultater af EU-samarbejdet om sjældne sygdomme og handicap, men der er brug for et fornyet grundlag for samarbejdet. Det skrev vi mere om, da vi startede med #Pledge4RD:

Læs mere om baggrunden for #Pledge4RD her

Læs EURORDIS Pledge4RD her