En lovændring skulle sikre patienter med alvorlige og livstruende sygdomme mulighed for forlængelse af sygedagpengeperioden ud over de normale 22 uger. Dette er de hos Danske Patienter rigtig glade for – dog mener de, at denne melding er for upræcist, idet det er uklart, hvornår patienter opfylder kravene til forlængelse.

Dette bekymrer Danske Patienter, som derfor foreslår, at det er den behandlende læge, der skal vurdere, hvorvidt patienten lever op til kriteriet for at få forlænget dagpengeperioden.

Læs Danske Patienter høringssvar her>>

Supplerende høringssvar fra Sjældne Diagnoser
Sjældne Diagnoser har indgivet supplerende høringssvar, bl.a. for at understøtte dette synspunkt. For sjældne sygdomme gælder, at prognosen kan være aldeles uklar, hvilket gør det helt nødvendigt, at det er behandlende læge, der har det afgørende ord.

Læs Sjældne Diagnosers høringssvar her >>