Et kvalitetsstempel som får champagnepropperne til at springe i Sjældne Diagnoser. Vores Helpline har bevæget sig ind i de voksnes rækker og er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. Akkreditering betyder kvalitetsstempling af den rådgivning, information og mestringsstøtte som ydes af rådgiverne på Helpline.

Lige siden Sjældne Diagnoser i 2016 startede Helpline, har det været ambitionen at yde information, mestringsstøtte og rådgivning af høj kvalitet til alle sjældne borgere, der havde brug for det. Siden har vores tilfredshedsundersøgelser vist, at de allerfleste af dem, der henvender sig til os, er godt tilfredse med den hjælp, de får. Men er det nu også hjælp af høj kvalitet?

Svaret er Ja. Brancheforeningen for sociale, gratis rådgivningstilbud i Danmark, RådgivningsDanmark, har gennemført en grundig og anerkendt kvalitetsvurdering af, hvorvidt Helpline lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud. Hver en sten i vores Helpline er blevet vendt. Det har ført til, at Helpline september 2019 er blevet akkrediteret som et frivilligt, socialt rådgivningstilbud af høj kvalitet.

Akkrediteringen fortæller os selv, alle sjældne borgere og vores eksterne samarbejdspartnere, at vi leverer rådgivning af høj kvalitet til alle sjældne borgere, der henvender sig til os med hjælp behov. Det fortæller os også, at vi i vores arbejde er på rette vej.

Vi håber og tror, at akkrediteringen er med til at understrege, at man som et menneske, der lever med sjælden sygdom og handicap tæt inde på livet, trygt kan henvende sig til os. Årlige opfølgninger på akkrediteringen sikrer, at det bliver ved med at være sådan.

Læs mere om RådgivningsDanmarks akkrediteringsfunktion her>>

Læs mere om Helplines måde at arbejde på her>>

Helpline er organiseret i projektform, støttet af TrygFonden, den statslige satspulje og midler fra Sundhedsministeriet til og med 2021.