I slutningen af april har otte nye bisiddere – fire i København og fire i Aarhus – været til opstartsmøde, hvor der bl.a. blev arbejdet med rollen som bisidder og hvordan man bruger sin erfaring indenfor sjældne-området, når man er ude som bisidder for Sjældne Diagnoser.

21 dygtige, frivillige bisiddere

Med opstart af otte nye bisiddere har Sjældne Diagnoser nu et endnu stærkere korps bestående af i alt 21 frivillige bisiddere, der dækker hele Danmark. Alle bisiddere har været på kursus, og er klædt godt på til at hjælpe andre sjældne borgere, når de skal til et møde i det sociale system eller i sundhedsvæsenet.

På opstartsmødet var der både fokus på praktiske forhold, der blev talt om bisidderens forskellige roller, hvad et bisidderforløb består af og så var der også spændende cases, som de nye bisiddere arbejdede med i fællesskab. Fælles for alle Sjældne Diagnosers frivillige bisiddere er, at de alle har kendskab til og viden om det at leve med en sjælden sygdom. Nogle lever selv med den sjældne sygdom/handicap mens andre er pårørende. Fælles for sjældne sygdomme og handicap er, at der er manglende viden om dem, og derfor kan det være rart at have en bisidder med, som kender til de særlige udfordringer som det kan medføre, når man er ramt af sjælden sygdom/handicap.

Har du brug for en bisidder?

Hvis du står overfor et møde, hvor du har brug for en bisdder, så kan du kontakte Helpline for at høre mere på tlf. 33 14 00 10, tast 1 eller helpline@sjaeldnediagnoser.dk. Helpline er åben mandag fra kl. 10-14, tirsdag fra kl. 12-18 og torsdag fra kl. 10-14. Det er gratis at få tilknyttet en bisidder.

Du kan læse mere om Sjældne Diagnosers frivillige bisiddere her.

Uddannel

De frivillige sjældne-bisiddere er en ekstra støtte i vigtige situationer

“Det føles som den hjælp, jeg har brug for, men som jeg ellers ikke ved, hvor jeg skal få henne”, fortæller Hanne. Når man står overfor møder med jobcenteret og ikke har prøvet det før, så kan det være rart at have en bisidder med. Sådan havde Hanne det, og derfor kontaktede hun Sjældne Diagnoser forud for et møde. Vi har talt med Hanne om hendes oplevelse af at have en bisidder med og hvilken forskel det gjorde for hende.

Alis

Alis er frivillig bisidder: Jeg gør opmærksom på, at det er en sjælden borger, vi har med at gøre

Som sjælden borger kan det være svært at finde nogen, der kender til dét, at være sjælden og de udfordringer, det kan føre med sig. Men det gør de frivillige sjældne-bisiddere. En af dem er Alis, som du kan lære lidt at kende her.