Socialfaglig rådgivning

Viden 5 Viden 5 Hjælp, råd og vejledning 5 Rådgivning 5 Socialfaglig rådgivning

Her finder du links til steder, der tilbyder socialfaglig rådgivning indenfor sjældne-området.

VISO logo

VISO

Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) under Socialstyrelsen.

Læs mere hos VISO

Institut for blinde og svagsynede

IBOS rådgiver borgere i målgruppen.

Læs mere hos institut for blinde og svagtsynede

DUKH - den uvildige konsulentordning på handicapområdet

DUKH

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet er en selvejende institution under Velfærdsministeriet. DUKH rådgiver i enkeltsager mellem borgere med handicap og myndigheder.

Læs mere hos DUKH

Genetik, Kennedycenteret

Kennedy Centret

Centret har en socialrådgiver tilknyttet for familier der benytter centret.

Læs mere om kontakt til andre

Sociale profiler

De sociale profiler er et dialogværktøj mellem den sjældne borger/familie og de myndighedspersoner, de kommer i kontakt med –f.eks. socialrådgivere. Profilerne består af to dele: For det første en kort beskrivelse af den sjældne diagnose. For det andet en tjekliste over diagnosespecifikke/funktionsevne-mæssige forhold, som bør inddrages både på kort og lang sigt.

Se de sociale profiler her