Psykologisk rådgivning

Her finder du et udvalg af psykologiske rådgivningstilbud til forskellige målgrupper.

Universitetsklinikken, Aarhus Universitet

Tilbyder gratis samtaleterapeutisk behandling til borgere i Nordjylland. Behandlingen varetages af studerende på den sidste del af psykologistudiet.

Læs mere hos universitetsklinikken

Frivillig SR bistand

Frivillig SR-bistand

Som medlem tilbydes man individuelle- eller gruppesamtaler. Samtalerne er gratis og formidles af det frivillige team. Frivilligcentret er beliggende på Tagensvej, København.

Læs mere om frivillig SR bistand

Kvinderådgivningen Brunhilde

Kvinderådgivningen Brundhilde

Forening der tilbyder gratis psykologisk rådgivning individuelt eller i grupper for kvinder. Kvindelige psykologistuderende på sidste del af studiet står for rådgivningen. Beliggende i kvindehuset i Gothersgade, København.

Læs mere om kontakt til andre

Psykologisk korttidsrådgivning

Et gratis psykologisk rådgivningstilbud, der henvender sig til personer med hverdagsproblemer. Rådgivningen er beliggende på Enghavevej, København.

Læs mere om psykoligisk korttidsrågivning her

Børn, unge og sorg

Psykologisk rådgivning og støttegrupper for børn og unge hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Læs mere hos Det Nationale Sorgcenter

PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Alle kommuner har en PPR-enhed. Det er et sted, hvor børn, forældre og institutioner kan henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende vanskeligheder angående børn og unge i alderen 0-18 år. Kontakt din bopælskommune eller find oplysninger om PPR på kommunens hjemmeside.