Præsentationer fra europlan konferencen

Fredag den 23. januar afholdte Sjældne Diagnoser EUROPLAN-konference om National Strategi for Sjældne Sygdomme. Her på siden finder du præsentationerne fra størstedelen af konferencens oplægsholdere. Oplæg, der ikke kan findes her på siden, vil være beskrevet  i afrapporteringen, som forventes at være  klar i uge 8. Også afrapporteringen vil være tilgængelig her på hjemmesiden.

Åbningssession:

Lene Jensen: Den europæiske baggrund

Marianne Jespersen: En situationsrapport fra Danmark (Sundhedsstyrelsen): National Strategi

Randi Lykou: En situationsrapport fra Danmark (Socialstyrelsen): National Strategi

Birthe Byskov Holm: Præsentation af de 6 workshops, løsningernes legeplads

Workshop 1: Vejen frem for den danske sjældne-politik/den nationale strategi

Kirsten Brøndum: Chair

Leif Vestergaard: Fra strategi til handling

Marianne Jespersen: Strategiens indhold omkring implementering, monitorering og evaluering med særligt fokus på sundhedsområdet.

Birthe Byskov Holm: Hvad gør de i andre lande?

Workshop 2: Information og uddannelse om sjældne sygdomme

Lene Jensen: Chair

Leif Olsen: Hvordan ser vidensarenaerne ud? En forskers møde med sjældne videns-udfordring

Holger Bang-Møller: Hvor er indgangen til viden? Forældre til et barn med en sjælden diagnose

Lars G. Johansen: Hvilken viden og information skal være tilgængelig for læger, så de får øje på det sjældne?

Lykke Jensen: Hvem i social- og sundhedssektoren skal uddannes til at kunne varetage opgaven om den sjældne?

Stense Farholt: Hvad skal der til i dagligdagen og uddannesmæssigt hos de højt specialiseret vidensleverandører?

Workshop 3: Forskning i sjældne sygdomme og handicap

Karen Brøndum: Chair

Ebba Nexø: Udfordringer for den sjældne forskning

Troels Staehelin: Forskningrådenes praksis

Allan Meldgaard Lund: Dansk deltagelse i international forskning – hvad skal der til?

Hanne Hove: At finde patienterne

Liselotte Wesley Andersen: Sjældne borgeres forskningspolitiske dagsorden

Workshop 4: Diagnostik, behandling og meget mere – Centres of Expertise

Henning Bundgaard: Chair

Svend G. Hartling: De sjældne sygdomme i sygehusvæsenet

Marianne Jespersen: Den danske model for højt specialiserede sundhedsydelser

Stense Farholt: Center of Expertise

Terkel Andersen: Hele vejen rundt om patienten

Workshop 5: Medicin og anden behandling af sjældne sygdomme

Birthe Byskov Holm: Chair

Peter Høngaard Andersen: Afprøvning af medicin på sjældne-området: Hvad er udfordringerne?

Jens Ersbøll: Godkendelse og ibrugtagen af ny medicin

Steen Werner Hansen: Adgang til ny behandling

Allan Meldgaard Lund: Ibrugtagen af lægemidler

Jannie Schymann: At deltage i afprøvning af nye lægemidler

Workshop 6: Social service til sjældne borgere

Lene Jensen: Chair

Kirsten Dennig: Rehabilitering af borgere med sjældne handicap – hvad skal der til og hvordan sikres koordination?

Jes Rahbek: Med borgeren i centrum

Lene Jensen: Empowerment – sjældne borgere som ressource