Wooden sign

I dag udgiver Sjældne Diagnoser en online publikation af koncepthæftet: Frivillig foreningsvejledning – hvorfor og hvordan? Koncepthæftet er et inspirationsmateriale målrettet små foreninger inden-og udenfor Sjældne Diagnosers paraply, som ønsker at opkvalificere frivillige vejledere og fremme indsatsen.

Sjældne Diagnosers medlemsforeninger er rige på menneskelige ressourcer og mange i foreningerne yder en stor indsats for at hjælpe andre ramt af sjælden sygdom. Men det kræver særlige redskaber og kompetencer at vejlede, støtte og hjælpe mennesker med sjældne sygdomme og deres pårørende. Derfor har Sjældne Diagnoser nu udviklet et Koncepthæfte, der kan inspirere til opkvalificering af frivillige vejledere i medlemsforeningerne.

Hvorfor er frivillig foreningsvejledning vigtig?
Koncepthæftet fokuserer på, hvorfor frivillige foreningsvejledere er vigtige i små patientforeninger for mennesker med sjældne sygdomme og deres pårørende. En helt afgørende grund er, at den type rådgivning som medlemmerne benytter mest, er støtte og vejledning fra foreningerne. Det viser tal fra seneste Guldkundeundersøgelse.

Læs et kort resume af undersøgelsen her >>

Dette stiller krav til foreningerne om at have vejledere, som er klædt på til at håndtere den påkrævede vejlederindsats.

Hvad skal en vejleder kunne?
Frivillige vejlederes opgaver kan være meget forskellige afhængigt af foreningens størrelse og sygdommens alvorlighedsgrad. Det kræver fleksibilitet og særlige kompetencer at give information og støtte til mennesker, som er i en sårbar periode i deres liv.  Som koncepthæftet også konkretiserer, skal vejledere bl.a. kunne jonglere mellem personlige erfaringer og konkret viden. Derudover er det vejlederens opgave, i alle henseender, at arbejde ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.  I den forbindelse kræver det gode samtaletekniske færdigheder ikke at tage ansvar for et andet menneskes problem.

I koncepthæftets drejebog er samlet en række redskaber og metoder, som foreningerne kan bruge til at klæde vejledere på til at håndtere de mange roller, som en vejleder skal kunne udfylde.

Drejebogen – en miniguide
Drejebogen er en miniguide til, hvordan foreninger kan opkvalificere, systematisere og strukturere vejlederindsatsen. I drejebogens bilagsmateriale findes guide til:

  • Planlægning af et vejlederkursus
  • Kilder til viden
  • Forslag til oplægsholdere

Læs Koncepthæftet her >>

Oplysningsdag
Sjældne Diagnoser har i en tidligere nyhed annonceret et halvdagsseminar til formidling af koncepthæftet. Imidlertid er vi, i forbindelse med projektet, blevet klogere på en række forhold, som vi gerne vil sætte fokus på ved en hel Oplysningsdag for samtlige interesserede foreninger og deres vejledere. Temadagen finder sted i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup d. 30. januar 2016, kl. 9.30 – 16.00.

Midlerne til opkvalificering af vejledere, publicering af Koncepthæftet og afholdelse af Oplysningsdag kommer fra TrygFonden.