I 2019 sprang champagnepropperne i Sjældne Diagnoser, da vores Helpline blev akkrediteret af RådgivningsDanmark. Nu springer de igen, endda med fornyet kraft:  Helpline er gen-akkrediteret og både navigatorkorpset og vores korps af bisiddere er for første gang også blevet akkrediteret. Kvaliteten er med andre ord i orden!

Siden 2016 har Sjældne Diagnoser haft en Helpline, der er til rådighed for alle, der lever med sjældne sygdomme og handicap tæt inde på livet. Hvert år er der 500 – 700 sjældne borgere, der henvender sig og får gratis information, støtte og rådgivning.

Gen-akkreditering af Helpline

Derfor var humøret højt, da Stine Hansen, forperson for RådgivningsDanmark, kom forbi Sjældne Diagnosers sekretariat med et vigtigt stykke papir i hænderne: det fysiske bevis for, at Helpline har opnået genakkreditering efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

RådgivningsDanmark er brancheforening for sociale, gratis rådgivningstilbud i Danmark. Når en rådgivning bliver akkrediteret betyder det, at den lever op til en række fælles kvalitetsstandarder for rådgivningstilbud. Det blev Helpline for første gang i 2019. Siden da har vi gennemført årlige selvevalueringer, som alle er blevet godkendt.

I 2022/2023 har vi været i proces omkring gen-akkreditering. Vi har udarbejdet skriftligt materiale, haft besøg af auditorer og meget mere. Bedømmelsen er klar: kvaliteten i Helpline er fortsat i top. Sjældne borgere kan trygt henvende sig for at få hjælp.

Ny-akkreditering af bisiddere og navigatorer

Når humøret var ekstra højt, er det fordi også blev sat fokus på vores bisiddere og navigatorer. Vi søgte akkreditering af begge korps: Det er første gang, Sjældne Diagnosers frivillige bisiddere og navigatorer er blevet målt og vejet efter officielle standarder og vi er piv-stolte af resultatet: en ny-akkreditering af både bisidder-korps og navigator-korps! Hermed er hele Helpline blevet bedømt og har bestået med topkarakterer. Vi er glade og stolte over at være en af de første, hvis bisidder og navigatorkorps bliver akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

Hvad betyder det egentlig?

Det lyder abstrakt med akkreditering, gen-akkreditering og kvalitetsstandarder. I praksis betyder det, at sjældne borgere trygt kan henvende sig til Helpline. Og kan have tillid til, at både rådgivere, bisiddere og navigatorer overholder reglerne og yder assistance af god kvalitet.

Læs mere om Helpline

Læs mere om bisiddere og navigatorer

  • Helpline er for alle, der er berørt af sjælden sygdom og handicap. Al rådgivning er gratis og man behøver ikke at være medlem af hverken en forening eller af Sjældne-netværket for at kontakte Helpline.
  • I den nationale strategi for sjældne sygdomme er det anbefalet, at der bør findes en tværfaglig sjældne-rådgivning. Sjældne Diagnosers Helpline er en udmøntning af denne anbefaling. Helpline er finansieret af statslige midler frem til medio 2026.