Sjældne Diagnoser har afgivet høringssvar til Kulturstyrelsen på vegne af sine medlemsforeninger vedrørende ændringer af reglerne for tildeling af tilskud fra Bladpuljen. Sjældne Diagnoser mener det er vigtigt, at der fortsat kan gives tilskud til små foreningers medlemsblade, men en ny bladtilskudsordning kan betyde, at små foreninger ikke længere kan udgive deres medlemsblade.

I juni 2013 sendte Kulturstyrelsen en ny bladtilskudsordning i høring. Kulturstyrelsen lægger bl.a. op til, at der indføres en bundgrænse på distributionsstøtten. Den fastlægges til 2.000 kr. i 2014, voksende til 5.000 kr. i 2017 og fremover. Det vil få konsekvenser for en række af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger.

Ny bladtilskudsordning er problematisk

I høringssvaret til Kulturstyrelsen påpeger Sjældne Diagnoser først og fremmest, at en række medlemsforeninger vil blive hårdt ramt af den nye bekendtgørelse. Flere af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger får tilskud fra Bladpuljen, men dette tilskud kan imidlertid bortfalde, hvis bekendtgørelsen træder i kraft i sin nuværende form, fordi bundgrænsen vil afskære de små foreninger fra mediestøtten.

Mediestøtten er vigtig for de sjældne foreninger

I en lille foreningsøkonomi er tilskuddet fra Bladpuljen med til at understøtte den vigtige kommunikation mellem forening og medlemmer. At afskære små foreninger fra mediestøtte er at demontere en væsentlig del af det foreningsarbejde, som ikke mindst sjældne borgere, der ikke har andre muligheder for at finde sammen, har så hårdt brug for.

I høringssvaret anmoder Sjældne Diagnoser derfor om, at der fortsat kan udbetales tilskud fra Bladpuljen til distribution af små foreningers medlemsblade.

Læs hele Sjældne Diagnosers høringssvar her >>