Vil du hjælpe os med at hjælpe sjældne borgere? Så bliv frivillig bisidder i Sjældne Diagnoser. Hos Sjældne Diagnoser har vi et korps af frivillige bisiddere, som hjælper sjældne borgere, der skal til et møde med kommunen eller på hospitalet.

Hvem er bisidderne i Sjældne Diagnoser?
Sjældne Diagnosers bisidderkorps er en skøn mosaik af pårørende, borgere med sjældne diagnoser, unge, ældre, mænd og kvinder. Fælles for os alle er, at vi selv har deltaget i mange møder, at vi kender til livet med en sjælden diagnose og vi vil gerne hjælpe andre til at hjælpe sig selv.

Hvilken forskel kan bisidderen gøre?
Det kan gøre en stor forskel for en borger at have en bisidder med til samtale. Det giver ro og tryghed at have ”en ven med”, som forstår hvad det betyder at have en sjælden diagnose. En der kan hjælpe med at skabe overblik og huske på at det nok skal gå. Mange er nervøse og bekymrede over at skulle møde ”systemet”. Nogle har haft dårlige mødeoplevelser, andre skal til deres første officielle møde og andre igen vil bare gerne have en med, som er på deres side. De fleste oplever, at møder, hvor de har en bisidder med, glider lidt lettere, der bliver lyttet mere og borgeren bliver taget mere alvorligt. Mindst lige så vigtigt er det dog, at forud for det egentlige møde forbereder bisidder og borger sammen hvad der skal ske. Og efter mødet evaluerer man sammen.

Sjældne Diagnosers Helpline
Når borgere med en sjælden diagnose har brug for hjælp, ringer de til vores Helpline. Her får de luft for frustrationer og rådgivning om deres situation hos vores dygtige rådgivere. Rådgiverne har bl.a. medicinsk, juridisk, socialfaglig og pædagogisk baggrund, og her får borgerne guidning til hvordan de evt. kan få videre hjælp. Måske står de overfor et svært møde eller måske får hjælp til at få et møde i stand med en relevant sagsbehandler eller lignende.

Ofte bliver borgeren anbefalet at tage en bisidder med til mødet, og herefter bliver borger og bisidder introduceret for hinanden. Den indledende kontakt med Helpline betyder, at bisidderen kan blive grundigt klædt på til at hjælpe borgeren bedst muligt.

Hvem kan blive bisidder?
For at blive en del af Sjældne Diagnosers bisidderkorps skal du have en erfaringsbaseret viden om livet med sjældne sygdomme og handicap, som du kan sætte i spil sammen med den faglige viden og sparring, som du får gennem Helpline. Det er desuden vigtigt, at du har mulighed for at tage med til møder i dagtimerne på hverdage. Et bisidderforløb består af tre møder – før, under og efter borgerens møde med kommunen eller på hospitalet, og du opretholder en støttende kontakt til borgeren under forløbet.

Når du skal være bisidder hos Sjældne Diagnoser, får du en bisidder-uddannelse – vi holder næste bisidderuddannelse d. 8.-9. oktober 2022. Herud over har du løbende mulighed for at få supervision og sparring gennem Sjældne Diagnosers Helpline, så du er klædt bedst muligt på til rollen. Som frivillig bisidder bliver du en del af et venligt, støttende og opmuntrende fællesskab, hvor der afholdes årlige temadage med mulighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse.

Hvis du vil vide mere om Sjældne Diagnosers bisidderkorps, så kontakt Helplines faglige leder, Kis Holm Laursen på khl@sjaeldnediagnoser.dk eller tlf. 21716197. Vi glæder os til at høre fra dig!