Evaluering af Helpline 2020/2021

På baggrund af eksisterende dokumentation og nye, kvalitative data foretog Marselisborg Consulting i efteråret 2020 en omfattende evaluering af Helpline. Evalueringen er færdiggjort primo 2021 og publiceret marts 2021 og indgår som en del af beslutningsgrundlaget for varig drift af Helpline fra og med 2022.